General

เช็คที่นี่!! รถเมล์ฟรี 5 เส้นทาง ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.9

ขสมก. จัดเดินรถเฉพาะกิจให้บริการฟรี 5 เส้นทาง อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ ในพิธีวางศิลาฤกษ์แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 9 อุทยานเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9

นายกิตติกานต์ จอมดวง จารุวรพลกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เปิดเผยว่า ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

รถเมล์ 1

สำหรับพิธีดังกล่าว จัดขึ้นภายในอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 5 ธันวาคม 2564 เวลา 16.00 น. เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ขสมก. จึงจัดเดินรถโดยสารเฉพาะกิจให้บริการฟรี ระหว่างวันที่ 5-6 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 18.00 น. หรือจนกว่าจะส่งประชาชนออกจากพื้นที่หมด โดยมีความถี่ในการปล่อยรถโดยสาร คันละ 20 นาที เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการเดินทางไปที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ในวันที่ 5 ธันวาคม 2564 จัดรถโดยสารธรรมดาวิ่งในเส้นทางเดินรถเฉพาะกิจ (จอดรับ-ส่งทุกป้าย) จำนวน 5 เส้นทาง เส้นทางละ 5 คัน ดังนี้ (จอดรับ-ส่งที่กรมทางหลวงและโรงเรียนราชวินิตมัธยม เพื่อตรวจ ATK)

  • เส้นทางที่ 1 อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (ฝั่งเกาะพญาไท)-อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ จอดรับ-ส่ง บริเวณกรมทางหลวง
  • เส้นทางที่ 2 สโมสรทหารบก-อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ จอดรับ-ส่งบริเวณกรมทางหลวง
  • เส้นทางที่ 3 สนามศุภชลาศัย – อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ จอดรับ-ส่งบริเวณกรมทางหลวง
  • เส้นทางที่ 4 สนามหลวง – อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ จอดรับ-ส่งบริเวณโรงเรียนราชวินิตมัธยม
  • เส้นทางที่ 5 วงเวียนใหญ่ – อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ จอดรับ-ส่งบริเวณโรงเรียนราชวินิตมัธยม

รถเมล์ฟรี1

นอกจากนี้ ยังจัดรถโดยสารธรรมดาวิ่งรับ-ส่งประชาชนภายในอุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 20 คัน ให้บริการ ตั้งแต่เวลา 10.00-18.00 น. หรือจนกว่าประชาชนจะออกจากพื้นที่หมด เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน

2. ในวันที่ 6 ธันวาคม 2564 จัดรถโดยสารธรรมดาวิ่งในเส้นทางเดินรถเฉพาะกิจ (จอดรับ – ส่งทุกป้าย) จำนวน 4 เส้นทาง เส้นทางละ 5 คัน ดังนี้ (จอดรับ-ส่งที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ)

  • เส้นทางที่ 1 อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (ฝั่งเกาะพญาไท)-อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ
  • เส้นทางที่ 2 สนามศุภชลาศัย-อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ
  • เส้นทางที่ 3 สนามหลวง-อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ
  • เส้นทางที่ 4 วงเวียนใหญ่-อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ

อ่านข่าวเพิ่มเติม