General

พส.ไพรวัลย์ ลาสิกขาแล้ว โพสต์ภาพล่าสุด เป็นฆราวาส

พระมหาไพรวัลย์ สึกแล้ว โพสต์แรกหลังเป็นทิด ยืนยิ้ม พร้อมแคปชั่นสั้นๆ “เริ่ม” ก่อนโพสต์ภาพตัวเองไปหาแม่ ที่เตรียมเข้ารับการผ่าตัด

จากกรณีก่อนหน้านี้ พระมหาไพรวัลย์ วรวณฺโณ พระนักเทศชื่อดังแห่งวัดสร้อยทอง ที่ได้โพสต์ส่งสัญญาณเตรียมลาสิกขา 18 ปีขอบคุณพระศาสนา หมดเวลาแล้ว ฉันคงต้องไป บอกใกล้สลัดปลอกคอแล้ว และว่า สกปรกยิ่งกว่าฆราวาส ตามด้วยถามหาบริการรถขนของ พร้อมเปลี่ยนชื่อเพจเฟซบุ๊ก จากชื่อเดิม พระมหาไพรวัลย์ วรวณฺโณ เป็นชื่อ ไพรวัลย์ วรรณบุตร ท่ามกลางญาติโยมทั้งหลายที่แห่ให้กำลังใจ

4 พส.ไพรวัลย์10

พส.ไพรวัลย์ ลาสิกขาแล้ว โพสต์ภาพล่าสุด เป็นฆราวาส

ล่าสุดวันนี้ (3 ธ.ค.) ในเพจเฟซบุ๊ก ไพรวัลย์ วรรณบุตร ได้โพสต์ภาพพิธีการลาสิกขาบทอย่างเป็นทางการ กับ พระมหานภันต์ สนฺติภทฺโท ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ และ พระมหาสมปอง ตาลปุตโต พร้อมเขียนข้อความระบุว่า

สิกฺขํ ปจฺจกฺขามิ ข้าพเจ้า ขอบอกคืนสิกขา
วินยํ ปจฺจกฺขามิ ข้าพเจ้า ขอบอกคืนพระวินัย
ปาโมกฺขํ ปจฺจกฺขามิ ข้าพเจ้า ขอบอกคืนปาฎิโมกข์
คิหีติ มํ ธาเรถ ขอท่านทั้งหลายจงจำข้าพเจ้าไว้ว่าเป็นคฤหัสถ์

 

4 พส.ไพรวัลย์8

4 พส.ไพรวัลย์6
4 พส.ไพรวัลย์1
4 พส.ไพรวัลย์4
4 พส.ไพรวัลย์9
4 พส.ไพรวัลย์3
4 พส.ไพรวัลย์5

หลังจากนั้น มหาไพรวัลย์ ได้โพสต์ภาพแรกหลังสึก เป็นภาพตัวเองในชุดฆราวาส เสื้อยืดสีขาวพร้อมนุ่งโสร่ง ยืนยิ้ม โดยใส่ข้อความสั้น ๆ ว่า “เริ่ม” ก่อนที่จะไปโพสต์ภาพตัวเองส่งมินิฮาร์ท ในช่องคอมเมนต์ พร้อมข้อความว่า “ผมโสดนะ”

 

4 พส.ไพรวัลย์2

มหาไพรวัลย์ ยังได้โพสต์ภาพในเวลาต่อมา ขณะอยู่โรงพยาบาล พร้อมข้อความว่า “แม่เตรียมจะผ่าตัดแล้ว อยากจะกอดก็ยังกอดไม่ได้”

4 พส.ไพรวัลย์7

ทั้งนี้ ก่อนหน้าที่จะสึก พระมหาไพรวัลย์ ได้โพสต์ภาพขอบคุณ พระมหาทองสุข ปญฺญาวณฺโณ เปรียญธรรม ๙ ประโยค นาคหลวง พระลูกศิษย์ ที่ช่วยเป็นธุระในการทำความสะอาด และส่งมอบกุฎิสงฆ์ที่เคยพักอาศัยคืนสำนักเรียนวัดสร้อยทอง พร้อมฝากดูแลเจ้าคุณอาจารย์พระราชปัญญาสุธีแทนด้วย

อ่านข่าวเพิ่มเติม