General

นายกฯ ขอบคุณ ‘บุคลากรการแพทย์’ ทั่วประเทศ ด่านหน้าสู้โควิด-19

นายกรัฐมนตรี ขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศ เนื่องใน “วันแพทย์ ปี 2564”  ระบุเป็นกำลังสำคัญดูแลสุขภาพคนไทยและพัฒนาระบบสาธารณสุขให้เจริญก้าวหน้า ขอร่วมกันต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี

วันนี้ (27 พ.ย.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวสุนทรพจน์ผ่านบันทึกวีดิทัศน์ เนื่องในโอกาส “วันแพทย์ ประจำปีพุทธศักราช 2564” ว่า เนื่องในโอกาสวันแพทย์ ขอส่งความรักและความปรารถนาดีไปยังแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศทุกคน และขอขอบคุณที่เป็นกำลังสำคัญ ในการดูแลสุขภาพคนไทยและพัฒนาระบบสาธารณสุขไทยให้เจริญก้าวหน้าตลอดมา

IMG 48791 20211127162132000000

รัฐบาลมีความห่วงใยและให้ความสำคัญกับสุขภาพและสาธารณสุขของพี่น้องประชาชนเป็นอันดับแรกเสมอมา มีนโยบายในการวางรากฐาน และระบบหลักประกันสุขภาพ สนับสนุนการจัดการสุขภาพในระดับภูมิภาค และการกระจายบุคลากรและทรัพยากรสาธารณสุขให้เหมาะสมกับท้องถิ่นและครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชนทุกระดับเข้าถึงการรักษาและบริการทางการแพทย์ ที่มีประสิทธิภาพได้อย่างเท่าเทียม

รัฐบาลได้มุ่งมั่นส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขให้บุคลากรมีความสามารถและมีเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยทัดเทียมนานาประเทศ เพื่อสนับสนุนและสร้างโอกาส ให้ประเทศไทยสามารถเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสาธารณสุขในระดับภูมิภาคและระดับโลกในภายภาคหน้า

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีระบบการแพทย์และสาธารณสุขที่เข้มแข็ง มีแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความสามารถเป็นเลิศ และเป็นที่ยอมรับในวงการแพทย์ระดับสากล สร้างความไว้วางใจให้แก่ชาวต่างชาติ นานาประเทศ ในการเดินทางเข้ารับบริการทางการแพทย์ในประเทศไทย สามารถสร้างรายได้ให้แก่ประเทศ และเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ นับเป็นวิชาชีพที่มีหน้าที่สำคัญคือในการรักษาชีวิตให้ผู้ป่วยมีความปลอดภัยและหายจากการเจ็บไข้ อีกทั้งยังมีบทบาทในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และระบบสาธารณสุขไทยให้ก้าวหน้า นับเป็นวิชาชีพที่มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี และมีคุณค่าเป็นที่น่ายกย่อง และน่าภาคภูมิใจ

เป็นที่ทราบกันดีว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 อย่างต่อเนื่องในช่วงระยะเวลา 2 ปีส่งผลให้แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ต้องปฎิบัติหน้าที่อย่างหนักเพื่อปกป้องดูแล และรักษาชีวิตของพี่น้องประชาชนทุกคนให้ปลอดภัย

อีกทั้ง ยังต้องเผชิญกับความเสี่ยงในการติดเชื้อ แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์จึงเป็นเจ้าหน้าที่ด่านหน้า ที่ปฎิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ อดทน และอุทิศตนต่อสังคม และส่วนรวมเป็นอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่ผ่านมา จนทำให้สถานการณ์การแพร่ระบาดทุเลาลงในปัจจุบัน ประชาชนสามารถกลับมาประกอบอาชีพและดำเนินชีวิตอย่างปกติได้อีกครั้ง

ขอชื่นชมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ทุ่มเทกำลังกายกำลังใจในการปกป้องพี่น้องประชาชนอย่างเต็มกำลังเสมอมา ขอส่งกำลังใจและขอขอบคุณที่แทนประชาชนชาวไทยอีกครั้ง ขอทุกคนประสบแต่ความสุขความเจริญ มีกำลังกายกำลังใจที่เข้มแข็ง และสัมฤทธิผลในสิ่งอันเพิ่งปรารถนาทุกประการ เพื่อร่วมกันเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนสังคม และระบบสาธารณสุขไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง

อ่านข่าวเพิ่มเติม