General

ป.ป.ช. เปิดทรัพย์สิน ‘ฉัตรชัย พรหมเลิศ’ รวย 37.5 ล้าน ปืน-พระเครื่อง เพียบ!

“ป.ป.ช.” เปิดบัญชีทรัพย์สิน “ฉัตรชัย พรหมเลิศ” และภรรยา รวย 37.5 ล้านบาท สะสมปืน 15 กระบอก พระเครื่อง-วัตถุมงคล 35 รายการ

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ดำเนินการเปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง ของนายฉัตรชัย พรหมเลิศ กรณีดำรงตำแหน่งครบ 3 ปี ระหว่างที่เป็นปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธานกรรมการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) โดยนายฉัตรชัย เกษียณอายุราชการเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา

บัญชีทรัพย์สิน

บัญชีทรัพย์สิน “ฉัตรชัย พรหมเลิศ”

โดยนายฉัตรชัย พร้อมนางปฤถา พรหมเลิศ ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ดี ดี ออลล์ จำกัด แสดงบัญชีทรัพย์สิน ระบุว่ามีทรัพย์สินรวมทั้งสิ้น 37,514,883 บาท ไม่มีหนี้สิน ซึ่งเป็นทรัพย์สินของนายฉัตรชัย 27,449,779 บาท เป็นทรัพย์สินของคู่สมรส 10,065,103 บาท

โดยเป็นเงินสดรวม 1,800,000 บาท เงินฝากรวม 6,581,516 บาท เงินลงทุนรวม 2,512,062 บาท ที่ดินอยู่ในชื่อคู่สมรส 1,400,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างซึ่งอยู่ในชื่อของคู่สมรสเช่นกัน จำนวน 2,687,146 บาท ยานพาหนะเป็นชื่อของนายฉัตรชัย มูลค่า 950,000 บาท สิทธิและสัมปทานอยู่ในชื่อของนายฉัตรชัย 877,358 บาท และทรัพย์สินอื่นมูลค่ารวม 20,706,800 บาท

บัญชีทรัพย์สิน

สำหรับรายการบัญชีทรัพย์สินอื่น นายฉัตรชัย และคู่สมรส แจ้งไว้รวม 11 รายการ ประกอบด้วย อาวุธปืน 15 กระบอก พระเครื่องและวัตถุมงคล 35 รายการ นาฬิกาข้อมือชาย 1 เรือน นาฬิกาข้อมือหญิง 2 เรือน สร้อยคอทองคำ 4 เส้น สร้อยคอทองคำพร้อมจี้รูปหัวใจ 1 เส้น แหวนทองคำ 1 วง แหวนหยกเรือนทองคำ 1 วง และแหวนเพชร 1 วง

นายฉัตรชัยและนางปฤถา แจ้งว่ามีบุตรที่บรรรุนิติภาวะแล้ว รวม 5 คน คนโตทำงานอยู่ที่ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ เวียงจันทน์ สปปล. บริษัทปตท. จำกัด (มหาชน) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ทั้งนี้นายฉัตรชัยและคู่สมรสระบุว่ามีรายได้ประจำปีจากเงินเดือน ค่าตอบแทน เบี้ยประชุม-โบนัส รวมทั้งสิ้น 5,412,600 บาท และมีรายจ่ายต่อปีรวมทั้งสิ้น 1,440,000 บาท

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo