General

‘กรมอุทกศาสตร์’ เตือน 5-14 พ.ย. น้ำทะเลหนุนสูง ระดับน้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงกว่าปกติ

กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ ประกาศแจ้งเตือนสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา ชี้ช่วงวันที่ 5-14 พฤศจิกายน น้ำทะเลหนุนสูง ระดับน้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงกว่าปกติ

กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ ประกาศแจ้งเตือน เรื่อง สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณกองบัญชาการกองทัพเรือ จังหวัดกรุงเทพมหานคร และป้อมพระจุลจอมเกล้าฯ และพื้นที่ใกล้เคียง ในระหว่างวันที่ 5-14 พฤศจิกายน 2564 ระหว่างเวลาประมาณ 05.00-20.30 น. (ฉบับที่ 21)

กรมอุทกศาสตร์

ทั้งนี้ เนื่องจากในวันที่ 5-14 พฤศจิกายน 2564 ระหว่างเวลาประมาณ 05.00-20.30 น. เป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูง บริเวณกองบัญชาการกองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร ป้อมพระจุลจอมเกล้าฯ และพื้นที่ใกล้เคียง ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้น รวมทั้งมีการระบายน้ำบริเวณ ท้ายเขื่อนเจ้าพระยา ลักษณะดังกล่าวอาจทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นกว่าปกติ จึงขอให้ระมัดระวังผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากระดับน้ำขึ้นสูงดังกล่าว และติดตามสภาวะระดับน้ำอย่างใกล้ชิด

กรมอุทกศาสตร์

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 คาดหมายระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา

บริเวณกองบัญชาการกองทัพเรือ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ระดับน้ำขึ้นเต็มที่ 2 ครั้ง คือ เวลา 11.26 น. สูง 2.23 เมตร จากระดับทะเลปานกลาง และเวลา 19.32 น. สูง 1.78 เมตร จากระดับทะเลปานกลาง แต่ยังต่ำกว่าแนวคันป้องกันน้ำท่วมสูง 2.5-2.7 เมตร จากระดับทะเลปานกลาง

บริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ คาดว่าระดับน้ำขึ้นเต็มที่ 2 ครั้ง คือ เวลา 09.30 น. สูง 2.17 เมตร จากระดับทะเลปานกลาง และเวลา 1817 สูง 1.50 เมตร จากระดับทะเลปานกลาง สูงกว่ากว่าตลิ่งบางช่วง ซึ่งแนวคันป้องกันน้ำท่วมหรือตลิ่งสูง 1.8-2.7 เมตร จากระดับทะเลปานกลาง

กรมอุทกศาสตร์

บริเวณโรงเรียนนายเรือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ คาดว่าระดับน้ำขึ้นเต็มที่ 2 ครั้ง คือ เวลาประมาณ 10.00-11.00 น. สูง 2.1-2.2 เมตร จากระดับทะเลปานกลาง และเวลาประมาณ 18.00-19.00 น. สูง ประมาณ 1.8-1.9 เมตร จากระดับทะเลปานกลาง ส่วนแนวคันป้องกันน้ำท่วมสูง 2.5-2.6 เมตร จากระดับทะเลปานกลาง

จึงขอให้ระมัดระวังผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากสภาวะดังกลาวต่อไป

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Siree Osiri OHO BANGKOK