General

ครม.เคาะวันหยุดปี 2565 รวม 19 วัน พร้อมเพิ่มวันหยุดพิเศษอีก 4 วัน

“ไตรศุลี” เผยที่ประชุม ครม. เคาะวันหยุดปี65 รวม 19 วัน เพิ่มวันหยุดพิเศษอีก 4 วัน เพื่อให้มีวันหยุดยาวต่อเนื่องกันในแต่ละช่วง เชื่อมโยงกับวันหยุดประจำสัปดาห์

ทำเนียบรัฐบาล น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบภาพรวมวันหยุดราชการประจำปี 2565 จำนวน 19 วัน และให้ความเห็นชอบกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษประจำปี 2565 จำนวน 4 วัน ได้แก่

วันหยุดปี65

วันหยุดพิเศษปี 2565

 • วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2565 ทำให้มีวันหยุดยาวติดต่อกัน 5 วัน
 • วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2565 ทำให้มีวันหยุดยาวติดต่อกัน 4 วัน
 • วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2565 ทำให้มีวันหยุดยาวติดต่อกัน 4 วัน
 • วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2565 ทำให้มีวันหยุดติดต่อกัน 4 วัน

วันหยุดครม4

ทั้งนี้ เพื่อให้มีวันหยุดยาวต่อเนื่องกันในแต่ละช่วง เชื่อมโยงกับวันหยุดประจำสัปดาห์ ทั้งหมดเป็นปัจจัยกระตุ้นให้เกิดการเดินทางและส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ โดยเฉพาะภาคธุรกิจและการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) รวมทั้งเป็นการสนับสนุนการประกาศเปิดประเทศเพื่อรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าประเทศด้วย

วันหยุดปี65

อย่างไรก็ตาม กรณีที่หน่วยงานใดมีภารกิจในการให้บริการประชาชนหรือมีความจำเป็นหรือมีราชการสำคัญในวันหยุดราชการดังกล่าว ที่ได้กำหนดหรือนัดหมายไว้ก่อน หากยกเลิกหรือเลื่อนไปจะเกิดความเสียหายหรือกระทบต่อการให้บริการประชาชน ให้หัวหน้าหน่วยงานนั้นพิจารณาดำเนินการตามที่เห็นสมควร โดยไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและกระทบต่อการให้บริการประชาชน

สำหรับในส่วนของรัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และภาคเอกชน ให้รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง ธนาคารแห่งประเทศไทย และกระทรวงแรงงาน พิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดเป็นวันหยุดให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณีต่อไป

ส่วนวันหยุดราชการประจำปี 2565 จำนวน 19 วัน มีดังนี้

 • วันขึ้นปีใหม่ 1 มกราคม 2565
 • วันหยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่ 3 มกราคม 2565
 • วันมาฆบูชา 16 กุมภาพันธ์ 2565
 • วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 6 เมษายน 2565
 • วันสงกรานต์ 13-15 เมษายน 2565 รวม 3 วัน
 • วันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2565
 • วันพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เดือนพฤษภาคม 2565 ซึ่งทางสำนักพระราชวังจะประกาศว่าเป็นวันไหน
 • วันวิสาขบูชา พฤษภาคม 2565
 • วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา 16 พฤษภาคม 2565

วันหยุดปี65

 • วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565
 • วันอาสาฬหบูชา 13 กรกฎาคม 2565
 • วันเข้าพรรษา 14 กรกฎาคม 2565
 • วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565
 • วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2565
 • วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565
 • วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2565
 • วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช 24 ตุลาคม 2565
 • วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565
 • วันรัฐธรรมนูญ 10 ธันวาคม 2565
 • วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ 12 ธันวาคม 2565
 • วันสิ้นปี 31 ธันวาคม 2565

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า สำหรับวันหยุดประจำภาค ในปี 2564 ที่ ครม.เคยกำหนดให้หยุด เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวนั้น ในปี 2565 ยังไม่ได้กำหนดเป็นวันหยุดประจำภาค ซึ่งในปี 2565 จะมีการประเมินสถานการณ์และประกาศกำหนดล่วงหน้าเมื่อมีจังหวะที่สมควร นอกจากนี้ ครม. ยังเห็นชอบกำหนดให้วันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564 เป็นวันหยุดราชการประจำภาคตะวันออก ซึ่งเป็นวันพระเจ้าตากสินมหาราช

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo