General

เขื่อนลำตะคอง ระบายน้ำวันนี้!! หวั่นโคราชอ่วมซ้ำ ลำสะแทด-ลำมาศ ทะลักเข้าชุมชน


เกาะติดน้ำท่วมโคราช ยังน่าห่วง วันนี้เขื่อนลำตะคอง เปิดระบายน้ำ เตือนประชาชน 11 อำเภอ 2 ฝั่งลำตะคองเฝ้าระวังสถานการณ์ ขณะที่น้ำลำสะแทด-ลำมาศ ทะลัก 3 อำเภอ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา รายงานสถานการณ์น้ำท่วม จังหวัดนครราชสีมา วันนี้ (25 ตุลาคม 2564) โดย ศบก. พิมาย จ. นครราชสีมา รายงานสถานการณ์ น้ำท่วมตำบลชีวาน อำเภอพิมาย ว่า ระดับน้ำสูงขึ้นจากเมื่อวานอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบดังนี้

เขื่อนลำตะคอง

  • บริเวณบ้านดอนเขว้า หมู่ที่ 2 ระดับน้ำสูงขึ้นจากเมื่อวาน ประมาณ 20 ซม.น้ำลำสะแทด เอ่อเข้าชุมชนถนนในชุมชน
  • บริเวณ ฝายบ้านดอนน้ำซับ หมู่ที่ 8 ระดับน้ำสูงขึ้นจากเมื่อวาน 20 ซม. น้ำลำสะแทดเอ่อเข้าชุมชน ทางเข้าหมู่บ้านระดับน้ำสูงจากถนน 30-50 ซม.
  • ถนนระหว่าง ดอนน้ำซับ-คุ้มโนนทอง ระดับน้ำสูงจากถนน 40-60 ซม. ระดับใกล้เคียงกับการท่วมครั้งแรก สัญจรทางเรือและรถทางการเกษตร
  • ลำสะแทดเอ่อล้นโอบล้อมพื้นที่และดันเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ระดับน้ำพื้นที่การเกษตรโดยรวมเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
  • ระดับน้ำบริเวณ คลอง เหมือง สูงขึ้นทุกแห่ง

3 6

ขณะที่ ปภ.สาขาชุมพวง จ.นครราชสีมา รายงานสถานการณ์อุทกภัย เนื่องจากลำน้ำมาศล้นตลิ่ง ได้แก่

  • อ.พิมาย มวลน้ำได้เอ่อล้นเข้าไร่นาและบ้านเรือนประชาชน วัด โรงเรียน พื้นที่ ม.8 บ้านตะคร้อ และเข้าท่วมพื้นที่นาข้าว บ้านโนนทะยอม ม.26 ต.โบสถ์
  • อ.ห้วยแถลง มวลน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมถนน บ้านเรือนประชาชน ไร่นา พื้นที่ ม.10 บ้านโนนเพ็ด ต.หลุ่งตะเคียน
  • อ.ชุมพวง มวลน้ำได้ล้นตลิ่ง เข้าท่วมไร่นา ถนน วัด และบ้านเรือนประชาชน จำนวน 3 หลังคาเรือน พื้นที่บ้านสาหร่าย ม.1 ต.โนนตูม

2 10

ขณะเดียวกัน วันนี้จะเป็นวันแรกที่ เขื่อนลำตะคอง เริ่มระบายน้ำออกจากเขื่อน โดย กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา ออกประกาศ แจ้งเดือนประชาชนเฝ้าระวังการระบายน้ำเขื่อนลำตะคอง ระบุว่า

ด้วยศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ จังหวัดนครราชสีมา ได้รับแจ้งจากโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง ว่าปัจจุบันอ่างเก็บน้ำลำตะคอง มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 325.53 ล้นลูกบาศก์เมตร (103.53% ของความจุที่ระดับเก็บกัก) ยังสามารถรอรับน้ำใด้อีก 50 ล้านลูกบาศก์เมตร แต่ยังมีน้ำไหลเข้าอ่างลำตะคอง อย่างต่อเนื่องประมาณ 3- 4 ล้านลูกบาศก์เมตร/วัน

และจากการพยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้าของกรมอุตุนิยมวิทยา คาดว่าในช่วงวันที่ 24-28 ตุลาคม 2564 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จะมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักถึงหนักมาก

จึงมีความจำเป็นต้องทยอยระบายน้ำด้วยอัตรา 10-20 ลูกบาศก์เมตร/วินาที หรือประมาณ 1.5 ล้านลูกบาศก์เมตร/วัน เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนลำตะคอง โดยจะเริ่มระบายน้ำตั้งแต่วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดนครราชสีมา พิจารณาแล้วเพื่อให้เกิดความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จึงขอให้ดำเนินการ ดังนี้

1. ให้อำเภอสีคิ้ว สูงเนิน ขามทะเลสอ เมืองนครราชสีมา เทศบาลนครนครราชสีมา เฉลิมพระเกียรติ จักราช โนนสูง พิมาย ชุมพวง ลำทะเมนชัย และอำเภอเมืองยาง แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่สองฝั่งริมน้ำที่อาจได้รับผลกระทบ ให้ทราบถึงสถานการณ์น้ำอยู่ในภาวะเฝ้าระวัง (ระดับการแจ้งเตือนสีน้ำเงิน) โดยให้ติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิด และให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังติตตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง

2. จัดเวรเฝ้าระวังประจำตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อประเมินสถานการณ์ที่จะส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ กรณีประเมินสถานการณ์แล้วพบว่า จะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ ให้อพยพประชาชนไปยังจุดอพยพที่ได้จัดเตรียมไว้โดยทันที

3. ให้ความสำคัญในการแจ้งให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยง ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง และให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของทางราชการอย่างใกล้ชิด

ลำตะคอง

4. ประสานบูรณาการหน่วยงานภาครัฐ หน่วยทหาร เครือข่ายภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อปพร. และประชาชนจิตอาสาภัยพิบัติในพื้นที่ เตรียมความพร้อมทรัพยากร เครื่องจักรกลสาธารณภัยและกำลังพล ให้มีความพร้อมปฏิบัติงานตามแผนเผชิญเหตุฯ และการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยตลอด 24 ชั่วโมง

5. รายงานสถานการณ์ และผลการดำเนินการให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา ทราบทันทีจนกว่าสถานการณ์จะสิ้นสุด ทางโทรศัพท์/โทรสาร หมายเลข 04424-2230

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2564

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

อ่านข่าวเพิ่มเติม