General

เปิดภาพถ่ายดาวเทียม น้ำท่วมสุพรรณบุรี จมบาดาลกว่าแสนไร่


GISTDA เปิดภาพถ่ายดาวเทียม น้ำท่วมสุพรรณบุรีวงกว้าง จมน้ำกว่าแสนไร่ โดยเฉพาะพื้นที่เกษตรกรรมสองฝั่งของแม่น้ำท่าจีน 

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA โพสต์ภาพถ่ายผ่านดาวเทียม Sentinel-1 ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังในเขตภาคกลาง บริเวณตำบลต้นตาล อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2564 เปรียบเทียบกับวันที่ 21 ตุลาคม 2564

น้ำท่วมสุพรรณบุรี

จากภาพจะพบพื้นที่น้ำท่วมเพิ่มขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมสองฝั่งของแม่น้ำท่าจีน โดยปัจจุบันจังหวัดสุพรรณบุรี มีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแล้วกว่าแสนไร่

สองพี่น้อง

นอกจากนี้ ยังโพสต์ภาพน้ำท่วมขังในเขตภาคกลาง บริเวณตำบลนางบวช อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2564 เปรียบเทียบกับวันที่ 21 ตุลาคม 2564 จากภาพจะพบพื้นที่น้ำท่วมเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ในพื้นที่เกษตรกรรมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำท่าจีน ตรงข้ามวัดนางบวชและวัดวังสำเภาล่ม

เดิมบางยางบวช

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมเหล่านี้ GISTDA จะส่งต่อให้กับหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบและที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปใช้สนับสนุนการบริหารจัดการตามภารกิจ ทั้งด้านการวางแผน การติดตาม การประเมินสถานการณ์ และการฟื้นฟูความเสียหายต่อไป

ทั้งนี้ GISTDA ได้วางแผนและปรับแผนรับสัญญาณดาวเทียม เพื่อวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง และสามารถตรวจสอบพื้นที่อื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ http://flood.gistda.or.th

อ่านข่าวเพิ่มเติม