General

อัพเดทน้ำท่วมทาง! 10 จังหวัดทางหลวงน้ำท่วม ดินสไลด์ จราจรผ่านไม่ได้ 20 แห่ง

อัพเดทน้ำท่วมทาง! ทางหลวงถูกน้ำท่วม-ดินสไลด์ 10 จังหวัด การจราจรผ่านไม่ได้ 20 แห่ง พร้อมจัดกำลังเจ้าหน้าที่ เครื่องจักร เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจร

กรมทางหลวง รายงานสถานการณ์อุทกภัยบนทางหลวง วันที่ 21 ตุลาคม 2564 พบทางหลวงถูกน้ำท่วม/ดินสไลด์ 10 จังหวัด การจราจรผ่านไม่ได้ 20 แห่ง พร้อมจัดกำลังเจ้าหน้าที่ เครื่องจักร เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรให้ประชาชน 24 ชม.

น้ำท่วมทาง

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดี กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ตามที่ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงคมนาคม มอบให้หน่วยงานในสังกัดติดตามสถานการณ์อุทกภัยตลอด 24 ชั่วโมง นั้น สถานการณ์ประจำวันที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. ทางหลวงถูกน้ำท่วม/ดินสไลด์และสะพานชำรุด จำนวน 10 จังหวัด โดยการจราจรผ่านไม่ได้ 20 แห่ง ดังนี้

1. จังหวัดขอนแก่น (การจราจรผ่านไม่ได้ 3 แห่ง) ได้แก่

 • ทล. 2 ท่าพระ – ขอนแก่น ช่วง กม. ที่ 329+913 (จุดกลับรถใต้สะพานกุดกว้าง) ระดับน้ำสูง 200 เซนติเมตร
 • ทล. 2065 พล – ลำชี ช่วง กม. ที่ 33+625 น้ำกัดเซาะคันทางสไลด์
 • ทล. 2065 พล – ลำชี ช่วง กม. ที่ 33+785 น้ำกัดเซาะคันทางสไลด์

น้ำท่วมทาง

2. จังหวัดมหาสารคาม (การจราจรผ่านไม่ได้ 1 แห่ง) ได้แก่

 • ทล. 213 มหาสารคาม – หนองขอม ช่วง กม. ที่ 5+530 (อุโมงค์ท่าขอมยาง) ระดับน้ำสูง 210 เซนติเมตร

3. จังหวัดนครราชสีมา (การจราจรผ่านไม่ได้ 1 แห่ง) ได้แก่

 • ทล. 202 ดอนตะหนิน – ตลาดไทร ช่วง กม. ที่ 93+611 ระดับน้ำสูง 20 – 40 เซนติเมตร

น้ำท่วมทาง

4. จังหวัดชัยภูมิ (การจราจรผ่านไม่ได้ 1 แห่ง) ได้แก่

 • ทล. 2484 ทางเลี่ยงเมืองภูเขียว ช่วง กม. ที่ 7+050 – 7+150 ระดับน้ำสูง 30 – 50 เซนติเมตร

5. จังหวัดนนทบุรี (การจราจรผ่านไม่ได้ 3 แห่ง) ได้แก่

 • ทล. 302 สะพานพระนั่งเกล้า – ต่างระดับบางใหญ่ ช่วง กม. ที่ 16+610 (จุดกลับรถใต้สะพานคลองบางไผ่เพื่อมุ่งหน้าแคราย) ระดับน้ำสูง 25 – 30 เซนติเมตร
 • ทล. 302 สะพานพระนั่งเกล้า – ต่างระดับบางใหญ่ ช่วง กม. ที่ 16+950 (จุดกลับรถใต้สะพานคลองบางแพรกเพื่อมุ่งหน้าถนนแคราย) ระดับน้ำสูง 25 – 30 เซนติเมตร
 • ทล. 307 แยกสวนสมเด็จ – สะพานนนทบุรี ช่วง กม. ที่ 0+942 (จุดกลับรถใต้สะพานนนทบุรี) ระดับน้ำสูง 65 เซนติเมตร

น้ำท่วมทาง

6. จังหวัดอ่างทอง (การจราจรผ่านไม่ได้ 4 แห่ง) ได้แก่

 • ทล.32 นครหลวง – อ่างทอง ช่วง กม. ที่ 32+607 (จุดกลับรถคลองกะท่อ) ระดับน้ำสูง 165 เซนติเมตร
 • ทล.32 นครหลวง – อ่างทอง ช่วง กม. ที่ 33+200 (จุดกลับรถวัดค่าย) ระดับน้ำสูง 90 เซนติเมตร
 • ทล.32 อ่างทอง – ไชโย ช่วง กม. ที่ 57+500 (จุดกลับรถบางศาลา) ระดับน้ำสูง 5 เซนติเมตร
 • ทล.33 นาคู – ป่าโมก ช่วง กม. ที่ 36+000 – 36+200 (จุดกลับรถใต้สะพานฝั่งป่าโมก) ระดับน้ำสูง 10 เซนติเมตร

7. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (การจราจรผ่านไม่ได้ 3 แห่ง) ได้แก่

 • ทล. 347 บางกระสั้น – บางปะหัน ช่วง กม. ที่ 40+860 (จุดกลับรถใต้สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา) ระดับน้ำสูง 40 เซนติเมตร
 • ทล. 3263 อยุธยา – ไผ่กองดิน ช่วง กม. ที่ 10+940 (จุดกลับรถใต้สะพานสีกุก) ระดับน้ำสูง 190 เซนติเมตร
 • ทล. 3263 อยุธยา – ไผ่กองดิน ช่วง กม. ที่ 11+100 (จุดกลับรถใต้สะพานสีกุก) ระดับน้ำสูง 190 เซนติเมตร

8. จังหวัดสุพรรณบุรี (การจราจรผ่านไม่ได้ 2 แห่ง) ได้แก่

 • ทล. 33 สุพรรณบุรี – นาคู ช่วง กม. ที่ 9+886 (สะพานคลองทับน้ำ) ระดับน้ำสูง 95 เซนติเมตร
 • ทล. 340 สาลี – สุพรรณบุรี ช่วง กม. ที่ 59+674 (สะพานศาลเจ้าแม่ทับทิม) ระดับน้ำสูง 170 เซนติเมตร

น้ำท่วมทาง

9. จังหวัดนครปฐม (การจราจรผ่านไม่ได้ 1 แห่ง) ได้แก่

 • ทล. 338 พุทธมณฑลสาย 4 – นครชัยศรี ช่วง กม. ที่ 24+800 – 25+500 ระดับน้ำสูง 50 เซนติเมตร

10. จังหวัดกาญจนบุรี (การจราจรผ่านไม่ได้ 1 แห่ง) ได้แก่

 • ทล. 3480 ปลักประดู่ – ถ้ำธารลอด ช่วง กม. ที่ 18+650 – 18+880 ระดับน้ำสูง 60 เซนติเมตร

ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางหลวงเดินทางด้วยความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัย พร้อมปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด และหากประชาชนต้องการสอบถามสภาพเส้นทาง สภาพการจราจร หรือต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง หมวดทางหลวงในพื้นที่ และสายด่วนกรมทางหลวง โทร.1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง) และสามารถติดตามการรายงานสถานการณ์สภาพเส้นทางได้ที่ ทวิตเตอร์กรมทางหลวง @prdoh1

อ่านข่าวเพิ่มเติม