General

ระวัง! ‘ลพบุรี’ เตือนประชาชน เสี่ยงน้ำท่วมอีก หลัง ‘เขื่อนป่าสักฯ’ ปล่อยน้ำเพิ่ม

“ลพบุรี” แจ้งเตือนประชาชน หลัง “เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์” ต้องเพิ่มการระบายน้ำ ซึ่งจะทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักสูงขึ้นประมาณ 1-1.30 เมตร ขอประชาชนติดตามสถานการณ์ใกล้ชิด 

วันนี้ (17 ต.ค.)  โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ แจ้งว่า เนื่องจากอิทธิพลพายุโซนร้อนคมปาซุ ส่งผลให้มีฝนตกในพื้นที่เหนือเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ทำให้ปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อน มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

22885826 1395648107213110 2820239082841075872 n

เพื่อเป็นการควบคุมระดับน้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ จะเพิ่มการระบายน้ำ โดยทยอยเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ จากอัตรา 450 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที  จนถึงอัตรา 550 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งจะทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสัก เพิ่มสูงขึ้นอีกประมาณ 1.00-1.30 เมตร

ดังนั้น  เพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพย์สินของประชาชน และเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย ที่อาจจะเกิดขึ้น จังหวัดลพบุรีจึงได้แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวัง และติดตามการระบายน้ำของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อย่างใกล้ชิด

โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบ ได้แก่ อำเภอพัฒนานิคม และอำเภอท่าหลวง พร้อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เตรียมพร้อมบุคลากร เครื่องมือ เครื่องจักร ในการให้ความช่วยเหลือ และบรรเทาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อประชาชนได้โดยทันทีที่เกิดสถานการณ์ภัย

245706003 4310280735749818 8942927915584468823 n

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo