General

ปากกาฉีดยาลดน้ำหนัก อย่าซื้อใช้เอง อย.เตือนเสี่ยงอันตราย ต้องแพทย์สั่งจ่ายเท่านั้น


อย.เตือนภัย อย่าซื้อ “ปากกาฉีดยาลดน้ำหนัก” มาใช้เองโดยเด็ดขาด เสี่ยงอันตราย เพราะต้องมีการปรับขนาดยา ซึ่งอาจมีผลข้างเคียง จัดเป็นยาควบคุมพิเศษต้องสั่งจ่ายโดยแพทย์

เภสัชกรหญิงสุภัทรา บุญเสริม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ด้านสาธารณสุข รักษาราชการแทนรองเลขาธิการ คณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า จากผลการเฝ้าระวังการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพทางสื่อออนไลน์พบการโฆษณาจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปากกาลดน้ำหนัก มีแนวโน้มได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น

ปากกา

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มีความห่วงใยเป็นอย่างยิ่ง และขอเตือนประชาชนว่า ปากกาฉีดยาลดน้ำหนักมีข้อบ่งใช้ในการลดน้ำหนักสำหรับผู้มีภาวะน้ำหนักเกินหรืออ้วน ร่วมกับปัญหาด้านสุขภาพ เช่น เบาหวาน ความดันเลือดสูง ไขมันในเลือดผิดปกติ หรือปัญหาภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ เนื่องจากการอุดกั้นทางเดินหายใจ

สำหรับตัวยาสำคัญ คือ ลิรากลูไทด์ (Liraglutide) ออกฤทธิ์ในสมองที่ควบคุมความอยากอาหาร ส่งผลทำให้รู้สึกอิ่มและหิวน้อยลง

ทั้งนี้ ยาดังกล่าวจัดเป็นยาควบคุมพิเศษ ต้องสั่งจ่ายโดยแพทย์เท่านั้น ไม่สามารถวางจำหน่ายทางสื่อออนไลน์หรือตามร้านค้าทั่วไป เนื่องจากมีข้อควรระวังในการใช้กับผู้มีโรคประจำตัว เช่น โรคไต โรคตับ โรคเบาหวาน ถุงน้ำดีอักเสบและนิ่วในถุงน้ำดี ไทรอยด์หรือโรคเกี่ยวกับระบบต่อมไร้ท่อ มะเร็ง

เภสัชกรหญิงสุภัทรา บุญเสริม
เภสัชกรหญิงสุภัทรา บุญเสริม

นอกจากนี้ ในขณะใช้รักษา แพทย์จะต้องปรับขนาดยาให้เหมาะสมกับผู้ใช้แต่ละราย และออกแบบโปรแกรมการควบคุมอาหารและออกกำลังกายที่เหมาะสมอีกด้วย การใช้ยานี้อย่างไม่เหมาะสมอาจมีผลข้างเคียงตั้งแต่คลื่นไส้ อาเจียน การรับรู้รสชาติเปลี่ยนไป วิตกกังวล ถุงน้ำดีอักเสบ ไตวาย เป็นต้น

ขณะเดียวกัน อย. ยังพบการจำหน่ายยาฉีดเบาหวาน โดยแอบอ้างสรรพคุณเพื่อใช้ในการลดน้ำหนักอีกด้วย จึงขอให้ระวังอย่าหลงเชื่อ เพราะจะทำให้ได้รับอันตรายจากการใช้ยาที่ผิดข้อบ่งใช้ หากพบเห็นการโฆษณาผลิตภัณฑ์ในลักษณะดังกล่าวขอให้แจ้งมาที่สายด่วน อย. 1556

อ่านข่าวเพิ่มเติม