General

เกาะติดอุทกภัย 12 ต.ค. น้ำท่วมโครงข่ายคมนาคม 57 เส้นทาง ผ่านไม่ได้ 39 แห่ง


กระทรวงคมนาคม เกาะติดอุทกภัย 12 ตุลาคม 2564 พบโครงข่ายคมนาคมได้รับผลกระทบ 57 เส้นทาง ถนนถูกน้ำท่วม สัญจรไม่ได้ 39 แห่ง รฟท.เปิดเดินรถได้ทุกเส้นทาง

ศูนย์ Command Center ภัยพิบัติกระทรวงคมนาคม สรุปรายงานเกาะติดอุทกภัย ในเส้นทางคมนาคม ข้อมูล ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2564 รายละเอียดดังนี้

เกาะติดอุทกภัย

1. มีโครงข่ายคมนาคมได้รับผลกระทบ รวม 57 เส้นทาง จำนวน 84 แห่ง สามารถสัญจรผ่านได้ 45 แห่ง สัญจรผ่านไม่ได้ 39 แห่ง

2. ถนนทางหลวงและทางหลวงชนบท ได้รับผลกระทบ รวม 56 เส้นทาง จำนวน 83 แห่ง สามารถสัญจรผ่านได้ 45 แห่ง สัญจรผ่านไม่ได้ 38 แห่ง

3. มีจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย ทั้งหมด 17 จังหวัด โดยจังหวัดที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่

  • จังหวัดอ่างทอง
  • จังหวัดขอนแก่น
  • จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  • จังหวัดมหาสารคาม
  • จังหวัดนครสวรรค์

คมนาคม 1

4. การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) สามารถเปิดขบวนรถวิ่งได้ตามปกติทุกสายทาง

5. บริษัท ขนส่ง จำกัด ปรับเส้นทางรถโดยสารพิจิตร ได้แก่ สาย 47 กรุงเทพฯ-ทุ่งช้าง, สาย 957 กรุงเทพฯ-แม่สาย และ สาย 962 กรุงเทพฯ-ป่าแดด-เชียงของ เปลี่ยนมาใช้เส้นทาง ทล.117 นครสวรรค์-พิษณุโลก แทน

ทั้งนี้ ทางหลวงหมายเลข11 กม. 68+725 และกม. 68+750 พื้นผิวถนนชำรุด ปัจจุบันแขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 ดำเนินการติดตั้งสะพานเบลีย์ เปิดให้รถเล็กผ่านใช้เป็นการชั่วคราว 1 ช่องทาง แต่รถโดยสารและรถ 6 ล้อขึ้นไปยังไม่สามารถผ่านได้

6. กรมเจ้าท่า ตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย จัดชุดถุงยังชีพ อาหาร และน้ำดื่มแจกจ่ายให้กับประชาชนพร้อมลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย

7. กรมทางหลวงชนบทนำเครื่องจักรเข้าซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหาย รวมทั้งจัดรถรับ – ส่ง และมอบสิ่งของจำเป็นให้แก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย

นอกจากนี้ กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท ได้ติดตั้งป้ายเตือนและป้ายแนะนำเส้นทาง รวมทั้งหาเส้นทางเลี่ยงและเตรียมความพร้อมบุคลากร เครื่องมือ เครื่องจักร เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนในการสัญจรในพื้นที่เกิดประสบเหตุอุทกภัย ในส่วนของท่าเรือและท่าอากาศยาน ยังไม่มีรายงานการได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย

อ่านข่าวเพิ่มเติม