General

จอดรถฟรี หนีน้ำท่วม รฟม. จัดที่จอดรถ MRT สายสีม่วง ช่วยผู้ประสบภัย


ไม่ต้องกลัวน้ำท่วมรถ รฟม. จัดที่จอดรถ MRT สายสีม่วง ทั้ง 4 แห่ง ให้จอดรถฟรี หนีน้ำท่วม ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป อ่านรายละเอียดขอใช้บริการได้เลย

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) โพสต์เพจเฟซบุ๊ก รฟม. จัดที่จอดรถ MRT สายสีม่วง ทั้ง 4 แห่ง เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ให้บริการจอดรถฟรี หนีน้ำท่วม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

จอดรถฟรี หนีน้ำท่วม

นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กล่าวว่า ตามที่ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดและตรวจสอบแผนการดำเนินงานด้านป้องกันสาธารณภัย รวมถึงให้ความช่วยเหลือและอำนวยความปลอดภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน นั้น

รฟม. ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการให้บริการรถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรัชธรรม หรือ MRT สายสีม่วง ซึ่งมีนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในการให้ความสำคัญแก่ประชาชนและชุมชนตามแนวสายทางโครงการรถไฟฟ้า มีความห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในครั้งนี้

ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน รฟม. จึงยกเว้นค่าบริการจอดรถยนต์ที่อาคารจอดรถทั้ง 4 แห่ง ของรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ได้แก่

จอดรถฟรี หนีน้ำท่วม

  • อาคารจอดแล้วจรสถานีคลองบางไผ่
  • อาคารจอดแล้วจรสถานีสามแยกบางใหญ่
  • อาคารจอดแล้วจรสถานีบางรักน้อยท่าอิฐ และ
  • อาคารจอดแล้วจรสถานีแยกนนทบุรี 1

ทั้งนี้ เป็นการให้บริการแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จากเหตุอุทกภัยในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งรัฐบาลได้ประกาศว่าเป็นพื้นที่ภัยพิบัติจากเหตุอุทกภัย ปี 2564 จนกว่าจะมีการประเมินสถานการณ์ว่าอยู่ในสภาวะปกติ โดย รฟม. จะประกาศยกเลิกมาตรการดังกล่าวให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน

สำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย สามารถติดต่อขอรับสิทธิดังกล่าวได้ที่ ห้องทำบัตรจอดรถ รายเดือน หรือ [email protected] โดยแสดงหลักฐาน ได้แก่ บัตรประชาชน เอกสารแสดงความเป็นเจ้าของรถยนต์ และเอกสารหรือรูปถ่ายที่แสดงว่าที่พักอาศัยปัจจุบันได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยจริง

อย่างไรก็ตาม ผู้ขอรับสิทธินี้จะต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบการเข้าใช้บริการอาคารจอดแล้วจรของ รฟม. อย่างเคร่งครัด

ติดตามรายละเอียดและข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ Call Center รฟม. โทร. 0 2716 4044

อ่านข่าวเพิ่มเติม