General

อัพเดทล่าสุด!! รายงานน้ำท่วมถนน 15 จังหวัด 21 เส้นทางรถสัญจรผ่านไม่ได้

“กรมทางหลวง” รายงานสถานการณ์อุทกภัยพบทางหลวงถูกน้ำท่วมถนน-ดินสไลด์ 15 จังหวัด การจราจรผ่านไม่ได้ 21 แห่ง เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยและซ่อมแซมทางหลวง

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดี กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม มีความห่วงใยต่อประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม จึงได้กำชับหน่วยงานในสังกัดให้เร่งช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนอย่างเต็มกำลัง พร้อมทั้งให้ติดตามเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยอย่างทันท่วงที รายงานผลการดำเนินงานมาให้กระทรวงฯ รับทราบทุกวัน และประชาสัมพันธ์การดำเนินการให้สื่อมวลชนและประชาชนให้รับทราบด้วย

น้ำท่วมถนน

ทั้งนี้ กรมทางหลวง (ทล.) ได้เตรียมพร้อมเครื่องมือ เครื่องจักร สะพานเบลีย์ และจัดเจ้าหน้าที่คอยช่วยเหลืออำนวยความสะดวกปลอดภัยให้กับประชาชนตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อีกทั้งช่วงนี้ยังอยู่ในฤดูฝนจึงกำชับหน่วยงานในพื้นที่ให้เตรียมพร้อมและเฝ้าระวังเป็นพิเศษ

 • กรณีน้ำท่วมสูงได้ติดตั้งป้ายเตือน ป้ายแนะนำเส้นทาง หลักนำทาง ไฟกะพริบ จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจร เร่งสูบระบายน้ำออกจากพื้นที่ วางแท่งแบริเออร์ เรียงกระสอบทราย และกำแพงดินเพื่อชะลอน้ำ
 • กรณีถนนหรือสะพานขาด/ชำรุด ได้เร่งติดตั้งสะพานเบลีย์เชื่อมทาง
 • กรณีดินไหล่เขาข้างทาง Slide ได้นำเครื่องจักรเขาเกลี่ยดินออกเพื่อให้ประชาชนสัญจรได้สะดวก นอกจากนี้ยังได้ตั้งจุดให้บริการประชาชน จัดรถ Mobile Service ช่วยเหลือประชาชน
 • กรณีรถเสียบนทางหลวง ช่วยขนย้ายประชาชนและสิ่งของไปยังพื้นที่ปลอดภัย จัดรถบรรทุกไว้บริการรับส่งประชาชนในพื้นที่ประสบภัย แจกจ่ายอาหารเครื่องอุปโภคบริโภค และช่วยล้างทำความสะอาดเก็บกวาดบ้านเรือนเพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ให้ประชาชนในพื้นที่น้ำลดน้ำ และได้กำชับหน่วยงานในสังกัดกรณีเกิดภัยพิบัติให้ประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบภัย และสนับสนุนเครื่องมือเครื่องจักร ยานพาหนะ กรณีมีการร้องขอจากประชาชนหรือหน่วยงานอื่น ๆ

น้ำท่วมถนน

สำหรับสถานการณ์ประจำวันที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. พบทางหลวงถูกน้ำท่วม/ดินสไลด์และสะพานชำรุด จำนวน 15 จังหวัด 36 สายทาง รวม 52 แห่ง การจราจรผ่านได้ 31 แห่ง ผ่านไม่ได้ 21 แห่ง ดังนี้

1. จังหวัดขอนแก่น (การจราจรผ่านไม่ได้ 1 แห่ง)

 • ทล.2065 พล – ลำชี ช่วง กม. ที่ 33+000 – 34+500 น้ำกัดเซาะเส้นทางชำรุด

2. จังหวัดนนทบุรี (การจราจรผ่านไม่ได้ 2 แห่ง)

 • ทล.302 สะพานพระนั่งเกล้า – ต่างระดับบางใหญ่ ช่วง กม. ที่ 16+950 ระดับน้ำสูง 30 – 35 เซนติเมตร ใช้จุดกลับรถต่างระดับ บางใหญ่ ที่ กม. 18+500 แทน
 • ทล.302 สะพานพระนั่งเกล้า – ต่างระดับบางใหญ่ ช่วง กม. ที่ 17+000 ระดับน้ำสูง 30 – 35 เซนติเมตร ใช้จุดกลับรถใต้สะพานคลองบางไผ่ ที่ กม. 16+600 แทน

น้ำท่วมถนน

3. จังหวัดสระบุรี (การจราจรผ่านไม่ได้ 1 แห่ง)

 • ทล.3020 พระพุทธบาท – หนองโดน ช่วง กม. ที่ 7+301 คอสะพานหนองโดนถูกน้ำกัดเซาะชำรุด การจราจรผ่านไม่ได้ ปิดการใช้สะพานทั้งสองฝั่ง

4. จังหวัดอ่างทอง (การจราจรผ่านไม่ได้ 5 แห่ง)

 • ทล.33 นาคู – ป่าโมก ช่วง กม. ที่ 36+000 – 36+200 (จุดกลับรถใต้สะพานฝั่งป่าโมก) ระดับน้ำสูง 40 เซนติเมตร
 • ทล. 32 นครหลวง – อ่างทอง ช่วง กม. ที่ 33+200 จุดกลับรถใต้ท่อ Box Cul. (วัดค่าย) ระดับน้ำสูง 65 เซนติเมตร
 • ทล.32 นครหลวง – อ่างทอง ช่วง กม. ที่ 32+607 (จุดกลับรถคลองกะท่อ) ระดับน้ำสูง 150 เซนติเมตร เส้นหลักผ่านได้ จุดกลับรถผ่านไม่ได้
 • ทล.32 นครหลวง – อ่างทอง ช่วง กม. ที่ 39+843 (จุดกลับรถวัดดอกไม้) ระดับน้ำสูง 55 เซนติเมตร เส้นหลักผ่านได้ จุดกลับรถผ่านไม่ได้
 • ทล.32 นครหลวง – อ่างทอง ช่วง กม. ที่ 43+719 (จุดกลับรถหลวงปู่ทวด) ระดับน้ำสูง 50 เซนติเมตร เส้นหลักผ่านได้ จุดกลับรถผ่านไม่ได้

น้ำท่วมถนน

5. จังหวัดลพบุรี (การจราจรผ่านไม่ได้ 3 แห่ง)

 • ทล.1 แยกโรงพยาบาลอานันทมหิดล – โคกสำโรง ช่วง กม. ที่ 168+228 – 169+328 ระดับน้ำสูง 50 เซนติเมตร ทางเลี่ยง จังหวัดลพบุรีเลี้ยว ที่ กม. 170 เข้าวัดหนองคู
 • ทล.3019 สามแยกโคกกระเทียม – สถานีรถไฟโคกกระเทียม ช่วง กม. ที่ 1+750 – กม. ที่1+825 ระดับน้ำสูง 50 เซนติเมตร ทางเลี่ยงใช้ทางท้องถิ่นแทน
 • ทล.3024 บ้านหมี่ – เขาช่องลม ช่วง กม. ที่ 5+600 – กม. ที่ 7+300 ระดับน้ำสูง 150 เซนติเมตร ทางเลี่ยงใช้ทางท้องถิ่นแทน

6. จังหวัดกำแพงเพชร (การจราจรผ่านไม่ได้ 2 แห่ง)

 • ทล.1 ตอน โนนปอแดง – ปากดง ช่วง กม. ที่ 419+036 (จุดกลับรถคลองพะยอม) ระดับน้ำสูง 40 เซนติเมตร
 • ทล.1 ตอน โนนปอแดง – ปากดง ช่วง กม. ที่ 432+030 (จุดกลับรถคลองสุวรรณ) ระดับน้ำสูง 20 เซนติเมตร

7. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (การจราจรผ่านไม่ได้ 3 แห่ง)

 • ทล.347 บางกระสั้น – บางปะหัน ช่วง กม. ที่ 40+860 (จุดกลับรถใต้สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา) ระดับน้ำสูง 40 เซนติเมตร
 • ทล.3263 อยุธยา – ไผ่กองดิน ช่วง กม. ที่ 10+940 (จุดกลับรถใต้สะพานสีกุก) ระดับน้ำสูง 160 เซนติเมตร ใช้ทางกลับรถข้างหน้าแทน
 • ทล.3263 อยุธยา – ไผ่กองดิน ช่วง กม. ที่ 11+100 (จุดกลับรถใต้สะพานสีกุก) ระดับน้ำสูง 150 เซนติเมตร ใช้ทางกลับรถข้างหน้าแทน

น้ำท่วมถนน

8. จังหวัดสุพรรณบุรี (การจราจรผ่านไม่ได้ 2 แห่ง)

 • ทล.33 สุพรรณบุรี – นาคู ช่วง กม. ที่ 9+886 (สะพานคลองทับน้ำ) ระดับน้ำสูง 55 เซนติเมตร
 • ทล.340 สาลี – สุพรรณบุรี กม. ที่ 59+674 (สะพานศาลเจ้าแม่ทับทิม) ระดับน้ำสูง 100 เซนติเมตร

9. จังหวัดนครสวรรค์ (การจราจรผ่านไม่ได้ 1 แห่ง)

 • ทล.1 บ้านหว้า – วังไผ่ ช่วง กม. ที่ 339+600 ใต้สะพานเดชาติวงศ์ ระดับน้ำสูง 105 เซนติเมตร ใช้ทางกลับรถข้างหน้าแทน
  10. จังหวัดตาก (การจราจรผ่านไม่ได้ 1 แห่ง)
 • ทล.1175 ห้วยส้มป๋อย – เจดีย์ยุทธหัตถี ช่วง กม. ที่ 55+300 คันทางทรุดตัว ใช้ทางเลี่ยง ทล.12 แทน เดินทางไปอำเภอบ้านตาก

ทั้งนี้ขอให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางหลวงเดินทางด้วยความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยและหลีกเลี่ยงเส้นทางที่คาดว่าจะเกิดความสุ่มเสี่ยง พร้อมขอให้ปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด และหากประชาชนต้องการสอบถามสภาพเส้นทาง สภาพการจราจร หรือต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง หมวดทางหลวงในพื้นที่ สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง) และสามารถติดตามการรายงานสถานการณ์สภาพเส้นทางได้ที่ ทวิตเตอร์ : กรมทางหลวง @prdoh1

อ่านข่าวเพิ่มเติม