General

อัพเดท น้ำท่วมทางรถไฟ งดวิ่งสายเหนือ 4 ขบวน ปรับสถานีรับส่ง เช็คที่นี่


รฟท. งดเดินรถในเส้นทางสายเหนือ 4 ขบวน และปรับเปลี่ยนสถานีต้นทาง-ปลายทาง 8 ขบวน เป็นการชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมทางรถไฟ

นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการ การรถไฟแห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ฝนตกหนักในหลายจังหวัดทำให้เกิดน้ำท่วม ส่งผลให้มวลน้ำไหลเข้าท่วมทางรถไฟ และพัดหินบนทางรถไฟไปกับกระแสน้ำ ช่วงระหว่างสถานีบ้านหมอ-หนองโดน จังหวัดสระบุรี ทำให้ไม่สามารถเดินรถในเส้นทางสายเหนือผ่านบริเวณดังกล่าวได้

น้ำท่วมทางรถไฟ

การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) จึงจำเป็นต้องประกาศงดเดินขบวนรถในเส้นทางสายเหนือ จำนวน 4 ขบวน และปรับเปลี่ยนสถานีต้นทาง-ปลายทาง 8 ขบวน เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และความปลอดภัยของผู้โดยสาร ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง ดังนี้

1. งดเดินขบวนรถ จำนวน 4 ขบวน

  • ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 9/10 กรุงเทพ-เชียงใหม่-กรุงเทพ
  • ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 7/8 กรุงเทพ-เชียงใหม่-กรุงเทพ

รถไฟ1

2. ปรับเปลี่ยนสถานีต้นทาง-ปลายทางขบวนรถ จำนวน 8 ขบวน

  • ขบวนรถชานเมืองที่ 301/302 กรุงเทพ-ลพบุรี-กรุงเทพ ปรับเปลี่ยนเป็น กรุงเทพ-บ้านหมอ-กรุงเทพ
  • ขบวนรถเร็วที่ 109 กรุงเทพ-เชียงใหม่ ปรับเปลี่ยนเป็น ลพบุรี-เชียงใหม่
  • ขบวนรถเร็วที่ 102 เชียงใหม่-ชุมทางบางซื่อ ปรับเปลี่ยนเป็น เชียงใหม่-ลพบุรี
  • ขบวนรถธรรมดาที่ 201/202 กรุงเทพ-พิษณุโลก-กรุงเทพ ปรับเปลี่ยนเป็น ลพบุรี-พิษณุโลก-ลพบุรี
  • ขบวนรถธรรมดาที่ 211/212 กรุงเทพ-ตะพานหิน-กรุงเทพ ปรับเปลี่ยนเป็น ลพบุรี-ตะพานหิน-ลพบุรี

รถไฟ3

ขณะนี้เจ้าหน้าที่ รฟท. ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายในเบื้องต้นพบว่า เส้นทางรถไฟช่วงบริเวณหลักกิโลเมตรที่ 113/5-116/1 ระดับน้ำท่วมสูงเหนือสันราง 25 เซนติเมตร พบความเสียหายมาก เนื่องจากหินบนทางรถไฟถูกพัดไปกับกระแสน้ำ ระบบอาณัติสัญญาณได้รับความเสียหาย อีกทั้งระดับน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

สำหรับประชาชนที่ซื้อตั๋วโดยสารไว้ล่วงหน้า สามารถติดต่อขอคืนเงินค่าตั๋วโดยสารได้ที่ สถานีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือเฟซบุ๊ก แฟนเพจ ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย

อ่านข่าวเพิ่มเติม