General

กรมอนามัย แนะ 5 ทางรอด ‘ปลอดโรค’ พื้นที่น้ำท่วม


กรมอนามัย แนะนำ 5 ทางรอดปลอดโรค แก่ประชาชนในพื้นที่น้ำท่วม หลังรับมือฝนตกหนัก น้ำป่าไหลหลาก

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า จากสถานการณ์น้ำท่วมขณะนี้ หลายจังหวัดยังคงเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก โดยข้อมูลกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย คาดว่าระหว่างวันที่ 27-29 กันยายน 2564 มีฝนตกหนักบางพื้นที่ ส่งผลกระทบต่อประชาชน ในพื้นที่เป็นจำนวนมาก

พื้นที่น้ำท่วม

ทั้งนี้ หลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการเตือนภัย และให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงดังกล่าว ได้อพยพไปยังที่ปลอดภัย พร้อมให้เตรียมรับมือ และเฝ้าระวังการเตือนภัย จากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิด

นอกจากนี้ ประชาชนในพื้นที่ต้องมีความรู้ความเข้าใจในการสร้างสุขอนามัยทีดี เพื่อป้องกันการระบาดของโรคที่จะเกิดขึ้นตามมา โดยให้จัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ให้ถูกต้องตามข้อแนะนำ 5 ทางรอดปลอดโรคของ กรมอนามัย ประกอบด้วย

1. อย่าทิ้งขยะ อุจจาระ เศษอาหารลงในน้ำ ให้ใส่ถุงดำ มัดปากถุงให้แน่น

2. อย่าเล่นน้ำเน่าขัง เชื้อโรคอาจเข้าตา ปาก จมูก และบาดแผล อันตรายถึงตาย หากสัมผัสน้ำเน่าเสียต้องล้างด้วยสบู่และน้ำสะอาด

3. กินอาหารปรุงสุกใหม่ ดื่มน้ำสะอาด

4. หลังสถานการณ์ปกติ ให้ล้างบ้านเรือน ห้องสุขา ภาชนะอุปกรณ์ต่าง ๆ

5. ช่วยกันล้างตลาด ประปาชุมชน และสถานที่สาธารณะตามหลักสุขาภิบาล เพื่อป้องกันโรคบิด อหิวาตกโรค ไทฟอยด์ ท้องร่วง ตาแดง โรคฉี่หนู แผลเน่า สมองอักเสบ เป็นต้น

สุวรรณชัย
นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย

สำหรับการช่วยเหลือพื้นที่น้ำท่วมที่ผ่านมา กรมอนามัย ได้มอบหมายให้ ศูนย์อนามัย เตรียมความพร้อมด้านบุคลากรและอุปกรณ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมรองรับกรณีที่เกิดอุทกภัยใน พื้นที่เสี่ยง เช่น การจัดการสุขาภิบาลอาหาร การจัดการขยะ จัดหาน้ำสะอาด และชุดนายสะอาด

ในส่วนของศูนย์พักพิงที่ทางราชการจัดเตรียมช่วยเหลือผู้ประสบภัยนั้น ยังคงต้องเฝ้าระวังและคัดกรอง ความเสี่ยงโรคโควิด-19และยังต้องคุมเข้มสุขอนามัยส่วนบุคคล การปรุงประกอบอาหารและการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์แมลงและการระบาดของโรค

หากมีจุดปรุงประกอบอาหารต้องเลือกพื้นที่หรือสถานที่ทำครัวให้ห่างจากห้องส้วมและที่เก็บขยะ ที่ระบายน้ำเสีย หรือที่เก็บสารเคมี โดยหลีกเลี่ยง การเตรียมหรือปรุงอาหารบนพื้น ควรมีโต๊ะเตรียมปรุงอาหารที่สูงจากพื้นป้องกันการปนเปื้อน ต้องทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคบริเวณโต๊ะที่ใช้เตรียมปรุงอาหาร เตาหุงต้มอาหาร เป็นประจำทุกวัน

โดยเฉพาะเขียงควรแยก เขียงหั่นเนื้อ หั่นผัก และอาหารปรุงสุก เขียงที่ใช้หั่นเนื้อสัตว์ต้องล้าง ขจัดคราบไขมันด้วยน้ำยาล้างจาน แล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด และห้ามนำผ้าที่สกปรกมาเช็ดเพราะจะทำให้เชื้อโรคจากผ้าปนเปื้อนอาหารที่มีการหั่น สับ บนเขียงได้

อ่านข่าวเพิ่มเติม