ดูหนังออนไลน์
General

‘เพจบิ๊กตู่’ ประกาศความพร้อม แผนเผชิญเหตุ รับมือสถานการณ์น้ำ

เพจประยุทธ์ฯ ลั่นเตรียมแผนเผชิญเหตุ รับมือสถานการณ์น้ำอย่างเป็นระบบ ชี้ระดับน้ำอยู่ในภาวะทรงตัว ไม่น่าเป็นห่วงเหมือนปีก่อน

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม โพสต์เพจเฟซบุ๊ก “ประยุทธ์ จันทร์โอชา Prayut Chan-o-cha” เรื่อง เตรียมแผนเผชิญเหตุ รับมือน้ำอย่างเป็นระบบ โดยระบุว่า

สถานการณ์น้ำ

“”เตรียมแผนเผชิญเหตุ รับมือสถานการณ์น้ำอย่างเป็นระบบ”

เมื่อวานนี้ (15 ก.ย.) ผมได้ลงพื้นที่เขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท เพื่อติดตามสถานการณ์ปริมาณน้ำ โดยเฉพาะที่มาจากภาคเหนือ และอาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ภาคกลางของประเทศ รวมถึง กทม.

ผมได้รับข้อมูลว่า ปัจจัยสำคัญของปริมาณน้ำในช่วงนี้มาจากพายุ 2 ลูก ที่เพิ่งผ่านพ้นไป ส่งผลกระทบในบางพื้นที่ แต่ในภาพรวมปริมาณน้ำอยู่ในระดับ “ทรงตัว” แล้ว และจากการประเมินของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สถานการณ์ในปีนี้ “ไม่น่าเป็นห่วง” เหมือนปี 2554

แต่อย่างไรก็ตาม ผมได้สั่งการให้มีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง จนหมดหน้าฝน โดยให้หน่วยงานต่าง ๆ เตรียมพร้อมรับสถานการณ์จุดเสี่ยงต่าง ๆ อย่างเต็มที่ ตามแผนเผชิญเหตุ โดยคำนึงเสมอว่า นอกจากระบายน้ำลงทะเล เพื่อป้องกันน้ำท่วมแล้ว ยังต้องคำนวณการเก็บกักน้ำไว้ใช้หน้าแล้งด้วย

นายก 2

ผมขอเรียนว่า รัฐบาลมีแผนการรับมือน้ำอย่างเป็นระบบ ในแต่ละลุ่มน้ำ แต่ละภูมิภาค ในช่วงมรสุมของทุกๆ ปี ตั้งแต่ระบบติดตามระดับน้ำ พร้อมทั้งพยากรณ์ปริมาณน้ำล่วงหน้า ซึ่งจะกำหนดเกณฑ์ปลอดภัย เกณฑ์ตัดสินใจเพิ่มการระบายน้ำในแต่ละจุด แต่ละพื้นที่ โดยคำนวณผลกระทบล่วงหน้า

 

การเตรียมพื้นที่รองรับน้ำ มีหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบตามระดับผลกระทบ มีอนุกรรมการและคณะกรรมการกำกับดูแล มีขั้นตอนการปฏิบัติที่ชัดเจน รวมทั้งแผนเผชิญเหตุแยกเป็นพื้นที่และเป็นภาพรวม ระบบและช่องทางสื่อสารแจ้งเตือนภัย และการตระเตรียมพื้นที่อพยพและพื้นที่ปลอดภัย เป็นต้น

10 มาตรการรับมือสถานการณ์น้ำ

สำหรับปี 2564 นี้ ครม.อนุมัติให้ดำเนินการตาม 10 มาตรการ ตามภาพประกอบ

สถานการณ์น้ำ

ที่ผ่านมา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตรวจสอบความแข็งแรง โครงสร้างเขื่อน-ประตูน้ำ ขุดลอกคูคลองสาขา จัดระเบียบที่อยู่อาศัยชุมชนที่รุกล้ำลำคลองสาธารณะ และกำจัดผักตบชวาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ 19 จังหวัด ภาคกลางและตะวันออก รวมกำจัดผักตบชวากว่า 5 ล้านตัน

หลักการสำคัญที่รัฐบาลเน้นย้ำมาตลอดคือ การแก้ปัญหาน้ำอย่างยั่งยืน โดยมีการจัดทำแผนบรรเทาอุทกภัยในลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง ประกอบด้วย

การเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำท่าจีน

 

การปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยา ทั้งฝั่งตะวันตกและตะวันออก

การบริหารจัดการพื้นที่รับน้ำนองและพื้นที่นอกคันกั้นน้ำ

นายก1 2

การผลักดันโครงการก่อสร้างคลองระบายน้ำหลากสายใหม่ ทั้งคลองระบายน้ำหลากบางบาล-บางไทร ที่จะแล้วเสร็จในปี 2566 คลองระบายน้ำหลากชัยนาท-ป่าสัก-อ่าวไทย (เพื่อรองรับน้ำท่วมที่รอบปี 50 ปี) และคลองระบายน้ำควบคู่กับถนนนวงแหวนรอบที่ 3 (เพื่อรองรับน้ำท่วมที่รอบปี 100 ปี)

ทั้งนี้ เป้าหมายหลัก นอกจากเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมแล้ว ยังเป็นการสนับสนุนพื้นที่เกษตรกรรม และอุตสาหกรรมของประเทศด้วย

ผมขอให้พี่น้องประชาชนมีความมั่นใจ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ ที่รัฐบาลได้วางแผนไว้แล้ว และขอความร่วมมือในการอุปโภคบริโภคอย่างสมดุล พื้นที่เพาะปลูก ก็จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ให้สอดคล้องกับทรัพยากรน้ำ และสอดคล้องกับความต้องการของตลาด ตามนโยบาย “ตลาดนำการผลิต” ด้วย

รัฐบาลพร้อมจะเข้าไปส่งเสริม และสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง เพื่อความยั่งยืนของทรัพยากรน้ำของประเทศครับ

อ่านข่าวเพิ่มเติม