ดูหนังออนไลน์
General

ข่าวดี!! สปสช. เพิ่ม 3 กลุ่ม ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี พร้อมขยายเวลาฉีดถึง 31 ธ.ค.

สปสช.ขยายฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีถึง 31 ธันวาคม 2564 เพิ่มอีก 3 กลุ่มได้ฉีดฟรี ทั้งบุคลากรด่านหน้า กลุ่มเสี่ยง ชุมชนแออัด-โรงเรียน

รศ.พญ.ประสบศรี อึ้งถาวร กรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) มีมติเห็นชอบขยายเวลาให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

นอกจากนี้ ยังมีมติเพิ่มกลุ่มเป้าหมายในการรับวัคซีนอีก 3 กลุ่ม คือ

1. บุคลากรหรือผู้ปฏิบัติงานที่ให้บริการดูแลผู้ป่วยโรคโควิด-19

2. กลุ่มที่อยู่สถานที่มีการรวมตัวของประชากรจำนวนมาก เสี่ยงต่อการระบาด

3. กลุ่มเสี่ยงอื่นๆ ขึ้นกับสถานการณ์

ทั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายเดิมที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ฉีดคือ กลุ่มผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป กลุ่มเด็กเล็กไม่เกิน 2 ขวบ และผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง แต่เนื่องจากที่ผ่านมามีการระบาดของโควิด-19 ทำให้คนลืมไปว่ายังมีวัคซีนไข้หวัดใหญ่ด้วย ทำให้กลุ่มเป้าหมายกลุ่มนี้ฉีดได้ไม่ครบ

อย่างไรก็ดี เนื่องจากขณะนี้สถานการณ์การฉีดวัคซีนเริ่มคงที่แล้ว ผู้สูงอายุ 50% ได้รับวัคซีนโควิดเข็ม 2 แล้ว สถานบริการต่าง ๆ ก็น่าจะพร้อมที่จะฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ดังนั้น สปสช.จึงขยายเวลาการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ออกไปจนถึงสิ้นปี โดยในกลุ่มเป้าหมายเดิมเมื่อฉีดวัคซีนโควิดเข็ม 2 แล้ว ก็น่าจะมีเวลามาฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้

ไข้หวัดใหญ่

ส่วนแนวทางการกระจายฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่จะมี 2 วิธี

วิธีแรก ถ้าเป็นระดับส่วนบุคคล สามารถเข้าไปรับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ที่หน่วยบริการ หรือสถานพยาบาล ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือบัตรทอง ได้ทุกแห่ง แนะนำให้โทรไปล่วงหน้าก่อน

วิธีที่ 2 สปสช.อยากจะโฟกัสเป็นกลุ่มก้อน เช่น เข้าไปในชุมชนแออัด นำวัคซีนไปให้ถึงที่ น่าจะทำให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากกว่าเดิม โดยจะประสานงานกับหน่วยบริการ หรือองค์กรที่ต้องการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ให้กลุ่มคนเหล่านี้ รวมทั้งโฟกัสที่กลุ่มนักเรียน

สำหรับการเข้ารับวัคซีนโควิด-19 และวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนใดก่อนก็ได้ โดยเว้นระยะห่างอย่างน้อย 2 สัปดาห์ ทั้งยังสามารถฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ระหว่างการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 ได้ เพื่อเร่งรัดการสร้างภูมิคุ้มกันโรค

S 27058186

สำหรับประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยงเดิม ที่มีสิทธิรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ได้แก่

1. หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป

2. เด็กอายุ 6 เดือนถึง 2 ปี

3. ผู้มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค (โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัด และเบาหวาน)

4. ผู้สูงอายุที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป

5. ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้

6. โรคธาลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวมผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ)

7. โรคอ้วน (มีน้ำหนัก 100 กิโลกรัมขึ้นไป หรือดัชนีมวลกายมากกว่า 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร)

อ่านข่าวเพิ่มเติม