General

ต่อใบขับขี่ อบรมออนไลน์ ไม่เสียเงิน ขนส่งเตือน อย่าตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ

กรมการขนส่งทางบก เตือนภัยข่าวปลอม อ้างจัดหาผลการอบรมออนไลน์ เรียกเก็บเงิน ย้ำอบรมออนไลน์ต่อใบขับขี่ ทำได้ด้วยตนเอง ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ต้องเสียเงิน

กรมการขนส่งทางบก โพสต์เพจเฟซบุ๊ก เตือนข่าวบิดเบือน อย่าหลงเชื่อ กรณีต่ออายุใบขับขี่ ไม่ต้องอบรมที่ขนส่งฯ เข้าเว็บไซต์อบรมออนไลน์ ใส่เลขบัตรประชาชนใครก็ได้ อ้างจัดหาผลการอบรมออนไลน์ เรียกเก็บเงิน ย้ำชัด อบรมออนไลน์ต่อใบขับขี่ ทำได้ผ่านเว็บไซต์ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยระบุว่า

ต่อใบขับขี่

“ข่าวบิดเบือน “ต่ออายุใบขับขี่ ไม่ต้องอบรมที่ขนส่งฯ เข้าเว็บไซต์อบรมออนไลน์ ใส่เลขบัตรประชาชนใครก็ได้”

ข่าวจริง คือ ผู้ต้องการต่ออายุใบขับขี่ สามารถอบรมออนไลน์ จากเว็บไซต์ www.dlt-elearning.com ของกรมการขนส่งทางบก เพื่อนำมายกเว้นการอบรมที่สำนักงานขนส่งได้ โดยใช้ข้อมูลจริงของตนเองในการลงทะเบียน และเข้าอบรมด้วยตนเอง “ไม่สามารถใช้ผลการอบรมของผู้อื่นได้”

เนื่องจากเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบข้อมูล และเอกสารประกอบ ก่อนการดำเนินการทุกครั้ง หากผู้ต้องการต่ออายุใบขับขี่ไม่มีประวัติผ่านการอบรม ต้องเข้าอบรมใหม่ และอาจทำให้เสียสิทธิการจองคิวในวันดังกล่าว

กรมการขนส่งทางบก ขอแจ้งเตือนให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อ กรณีมีผู้จัดหาผลการอบรมออนไลน์ให้ และเรียกเก็บเงินค่าดำเนินการ ย้ำอบรมออนไลน์เพื่อต่ออายุใบขับขี่ ทำได้ด้วยตนเอง ตลอด 24 ชั่วโมง และไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ที่เว็บไซต์ www.dlt-elearning.com

ขนส่ง

ขั้นตอนอบรมออนไลน์ ต่อใบขับขี่

1. เข้าเว็บไซต์ www.dlt-elearning.com

2. อบรมครั้งแรกให้คลิก “ลงทะเบียน” กรอกข้อมูล เลขประจำตัวประชาชน, เบอร์โทรศัพท์, วันที่ เดือน และปี พ.ศ. เกิด เพื่อใช้เป็นรหัสผ่านใช้งานเว็บไซต์ หลังจากนั้นคลิก “ยืนยันข้อมูล” สำหรับเข้าอบรมครั้งถัดไปคลิก “เข้าสู่ระบบ” ได้ทันที

3. เริ่มการอบรมโดยการทำ “แบบทดสอบก่อนอบรม” ตามใบขับขี่ที่ต้องการจะต่ออายุ ปัจจุบันมีการอบรม 4 ประเภท สำหรับคนไทย และการอบรมสำหรับชาวต่างชาติ For Foreigner 1 ประเภท

4. ชมวิดีโอการอบรมจนจบ และทำ “แบบทดสอบหลังอบรม”

5. ตรวจสอบหรือบันทึกหน้าจอผลผ่านการอบรม ได้ที่ “ผลการอบรม” เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการต่ออายุใบขับขี่ ภายใน 6 เดือนนับจากผ่านการอบรม

ตรวจสอบข่าวก่อนแชร์ สายด่วนกรมการขนส่งทางบก โทร. 1584

FB : กรมการขนส่งทางบก PR.DLT.News

อ่านข่าวเพิ่มเติม