General

‘รพ.ราชวิถี’ เผยอาการเด็กวัย 15 ปีถูกยิงในม็อบ สมองบวมลดลง แต่ยังไม่รู้สึกตัว

“โรงพยาบาลราชวิถี” รายงานความคืบหน้าอาการผู้บาดเจ็บจากเหตุชุมนุมบริเวณสามเหลี่ยมดินแดง เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 ฉบับที่ 3

โรงพยาบาลราชวิถี รายงานความคืบหน้าอาการผู้บาดเจ็บจากเหตุชุมนุมบริเวณสามเหลี่ยมดินแดง เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 (ฉบับที่ 3) ผ่านเฟซบุ๊ก โรงพยาบาลราชวิถี โดยระบุว่า

ราชวิถี218641

ความคืบหน้าอาการ ผู้บาดเจ็บชายอายุ 15 ปี ที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลราชวิถี จากเหตุปะทะบริเวณสามเหลี่ยมดินแดง เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 ด้วยอาการบาดเจ็บจากกระสุนฝังบริเวณไขสันหลังส่วนบน ร่วมกับมีภาวะสมองบวมจากการขาดออกซิเจนหลังหัวใจหยุดเต้นชั่วคราวนั้น

จากการติดตามอาการบาดเจ็บโดยการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมอง (CT scan) เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 พบว่า อาการสมองบวมลดลงในระดับที่น่าพอใจ จากการประเมินของแพทย์ ผู้ป่วยยังคงไม่รู้สึกตัว และยังต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ ร่วมกับมีอาการอัมพาตจากการบาดเจ็บของไขสันหลังตั้งแต่ระดับคอที่ 2 ลงไป สัญญาณชีพทั่วไปคงที่ โดยยังคงต้องสังเกตอาการใกล้ชิดในหอผู้ป่วยวิกฤต (ICU) และประเมินอาการทางสมองเป็นระยะต่อไป

ราชวิถี21864

อ่านข่าวเพิ่มเติม