General

อย่าลืม!! 27 ก.ค. ไม่ใช่วันหยุดพิเศษแล้ว เช็ควันหยุดที่เหลือของปีที่นี่ได้เลย


อย่าลืม!! 27 ก.ค. ไม่ใช่วันหยุดพิเศษแล้ว หลัง ครม. ประกาศยกเลิกเพราะหวั่นการเดินทางข้ามจังหวัดทำให้ “โควิด” แพร่ระบาด เช็ควันหยุดที่เหลือของปีที่นี่ได้เลย

นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก กวาง ไตรศุลี ไตรสรณกุล ระบุว่า ย้ำอีกครั้ง ครม.ได้ยกเลิกวันหยุดพิเศษ วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564 แล้ว

เดิม ครม.ได้กำหนดให้มีวันหยุดยาว 5 วันติดต่อกัน ประกอบด้วย

วันหยุดพิเศษ

วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 2564 วันอาสาฬบูชา
วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2564 วันเข้าพรรษา
วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2564 วันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา

จึงกำหนดให้วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564 เป็นวันหยุดพิเศษ

เพื่อต่อเนื่องวันพุธที่ 28 กรกฎาคม 2564 วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปัจจุบัน ครม. จึงได้ยกเลิกวันหยุดพิเศษในวันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564 ไปแล้ว

อัพเดทวันหยุดยาวปี 2564

วันหยุดยาวเดือนกันยายน

 • วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 วันมหิดล วันหยุดพิเศษ
 • วันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2564
 • วันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564

วันหยุดยาวเดือนตุลาคม

 • วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564 หยุดประจำภาคกลาง (วันออกพรรษา)
 • วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564 วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช
 • วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2564 วันปิยมหาราช
 • วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2564

วันหยุดพิเศษ

วันหยุดยาวเดือนธันวาคม

หยุดครั้งที่ 1

 • วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2564
 • วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564 วันพ่อแห่งชาติ
 • วันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม 2564 วันหยุดชดเชยวันพ่อแห่งชาติ

หยุดครั้งที่ 2

วันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม 2564 วันรัฐธรรมนูญ
วันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม 2564
วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2564

หยุดครั้งที่ 3

วันศุกร์ที่ 31 ธันวาคม 2564 วันสิ้นปี
วันเสาร์ที่ 1 มกราคม 2565 วันปีใหม่
วันอาทิตย์ที่ 2 มกราคม 2565
วันจันทร์ที่ 3 มกราคม 2565 วันหยุดชดเชยวันปีใหม่

สำหรับวันหยุดพิเศษที่เพิ่มเข้ามาทั้ง 8 วัน มีดังนี้

วันหยุดราชการกรณีพิเศษ มี 4 วัน ได้แก่

 • วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 เพิ่มวันหยุดพิเศษ (วันตรุษจีน)
 • วันที่ 12 เมษายน 2564 เพิ่มเป็นวันหยุดวันสงกรานต์
 • วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 หยุดชดเชยวันเข้าพรรษา (ยกเลิกวันหยุดพิเศษ)
 • วันที่ 24 กันยายน 2564 วันมหิดล

วันหยุดพิเศษประจำภาค มี 4 วัน ได้แก่

 • วันที่ 26 มีนาคม 2564 วันหยุดประจำภาคเหนือ งานประเพณีไหว้ประธาตุประจำปี
 • วันที่ 10 พฤษภาคม 2564 วันหยุดประจำภาคอีสาน งานบุญบั้งไฟ
 • วันที่ 6 ตุลาคม 2564 วันหยุดประจำภาคใต้ วันสารทเดือนสิบ
 • วันที่ 21 ตุลาคม 2564 หยุดประจำภาคกลาง วันออกพรรษา

วันหยุดพิเศษ

ขณะที่ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้แจ้งเปลี่ยนแปลงวันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ประจำปี 2564 และการกำหนดวันหยุดทำการของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ที่ยังเหลืออยู่ในปีนี้ มีดังนี้

 • วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2564 ชดเชยวันอาสาฬหบูชา
 • วันพุธที่ 28 กรกฎาคม 2564 วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 • วันพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม 2564 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ
 • วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 วันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ
 • วันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 • วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564 ชดเชยวันปิยมหาราช (เลื่อนจากวันจันทร์ที่ 25 ต.ค.)
 • วันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม 2564 ชดเชยวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
 • วันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม 2564 วันรัฐธรรมนูญ
 • วันศุกร์ที่ 31 ธันวาคม 2564 วันสิ้นปี

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Siree Osiri OHO BANGKOK