General

ปิด ‘โทล์ลเวย์’ 21.00-04.00 น. เริ่มวันนี้!! ยกเว้นรถขนส่งผู้ป่วย

“โทล์ลเวย์” ประกาศจำกัดเวลาให้บริการตั้งแต่ 21.00-04.00 น. ยกเว้นรถขนส่งผู้ป่วยหรือบุคคลที่มีความจำเป็นที่ต้องได้รับบริการทางการแพทย์ เริ่ม 12 – 25 กรกฎาคมนี้

นายธานินทร์ พานิชชีวะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บมจ.ทางยกระดับดอนเมือง หรือ DMT จะจำกัดการให้บริการ ในระหว่างวันที่ 12 – 25 กรกฎาคม นี้ ตั้งแต่เวลา 21.00 – 04.00 น.โดยยกเว้นรถขนส่งผู้ป่วย หรือบุคคลที่มีความจำเป็นที่ต้องได้รับบริการทางการแพทย์ รวมไปถึงรถขนส่งอาหาร ยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ สินค้าอุปโภคบริโภค ขนส่งขนย้ายประชาชน การให้บริการหรืออำนวยประโยชน์หรือความสะดวกแก่ประชาชน การประกอบอาชีพตามรอบเวลาหรือตามเวลาที่กำหนดไว้ ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 27)

216447574 4337458976350279 7647682482437173688 n

ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Tollway Call Center 1233

อ่านข่าวเพิ่มเติม