ดูหนังออนไลน์
General

‘วราวุธ’ ลงพื้นที่ ‘เพชรบุรี’ ดูงานฟื้นฟู ‘แหล่งน้ำ-น้ำบาดาล’

ทส. จัดกิจกรรม “มีแล้วแบ่งปัน” ณ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี พร้อมตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานฟื้นฟูแหล่งน้ำ และน้ำบาดาลในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี

วันนี้ (3 มิ.ย.) นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)​ พร้อมด้วยนายยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรี​ ทส. นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์​ เลขานุการ​รัฐมนตรี ทส.​ และนายจตุพร บุรษพัฒน์ ปลัด ทส. ​ นำคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง เข้า ร่วมกิจกรรม “มีแล้วแบ่งปัน” ส่งมอบอุปกรณ์​ทางการแพทย์​และสิ่งของอุปโภค​-บริโภค​ อาทิ ชุด PPE, หน้ากากอนามัย (N95), Face Shield, พัดลม และน้ำดื่มจำนวน 8,000 ขวด สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์เพื่อใช้ในการช่วยเหลือประชาชนที่เข้ามารักษา ในโรงพยาบาลสนาม ที่จังหวัดเพชรบุรี

ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ที่ระบาดต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันนั้น พื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ถือเป็นหนึ่งในจังหวัด ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมที่ต้องเฝ้าระมัดระวังสูง

นายวราวุธ กล่าวว่า ภารกิจงานของกระทรวง แม้ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรง กับหน่วยงานของผู้ที่รับผิดชอบทางสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) แต่ทางกระทรวงมีนโยบายให้ทุกหน่วยงาน ให้ความสำคัญกับการร่วมปฏิบัติ​งาน เพื่อช่วยเหลือประชาชน สนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์​ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ภายใต้สถานการณ์การระบาดของ COVID – 19 ระลอกใหม่อย่างต่อเนื่อง

โดยมีการลงพื้นที่ช่วยเหลือมอบของใช้จำเป็นให้กับประชาชนในพื้นที่ ควบคู่ไปกับการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยในวันนี้ได้มาจัดกิจกรรม “มีแล้วแบ่งปัน” สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาล​สนามทุกแห่งในจังหวัดเพชรบุรี ​โดยมามอบที่โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี เพื่อร่วมแบ่งปันชุดอุปกรณ์ปฏิบัติทางการแพทย์ หน้ากากอนามัย ถุงขยะสำหรับใส่หน้ากากอนามัย และน้ำดื่ม และขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพ หมั่นล้างมือ เว้นระยะห่าง และปฏิบัติตาม​มาตรการป้องกัน​โรคโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) อย่างเคร่งครัด และขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนในการผ่านวิกฤติ​ในครั้งนี้ไปด้วยกัน


จากนั้น นายยุทธพล ที่ปรึกษารัฐมนตรี ทส. นำรัฐมนตรี​ และคณะผู้บริหาร ​ทส. ตรวจเยี่ยมโครงการปักไม้ไผ่เป็นแนวกันคลื่น ป้องกันการกัดเซาะ​ ในพื้นที่หาดโคลน บริเวณ ตำบลปากทะเล และ ตำบลบางแก้ว จังหวัดเพชรบุรี

ต่อมา นายวราวุธ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินการปรับปรุง​ฟื้นฟูคลองเจ็กสี อำเภอเมือง เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ำ และสามารถ​ช่วยระบายน้ำในเมืองเพชรบุรีเมื่อเกิดอุทกภัย

คลองเจ๊กสี เป็นคลองสาขาที่รับน้ำจากแม่น้ำเพชรบุรี ไหลผ่านพื้นที่ 4 ตำบล ประกอบด้วยตำบลนาวุ้ง ตำบลช่องสะแก ตำบลโพพระ และตำบลบางแก้ว ประชาชนในพื้นที่ใช้น้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และทำการเกษตร

แต่เดิมคลองแห่งนี้มีสภาพตื้นเขินประกอบกับมีการก่อสร้างท่อลอด ซึ่งถือเป็นสิ่งกีดขวางทางน้ำ ส่งผลให้พื้นที่ท้ายน้ำประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำ โดยเมื่อปี 2563 กรมทรัพยากรน้ำได้ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ และทำการขุดลอก สร้างพื้นที่กักเก็บน้ำที่มีขนาดกว้าง 2-5 เมตร ความยาว 11,100 เมตร ความลึก 0.5-1.0 เมตร อีกทั้งก่อสร้างอาคารท่อเหลี่ยม ขนาด 3.6 x 2.7 เมตร ความยาว 5 เมตร จำนวน 25 แห่ง และก่อสร้างอาคารท่อเหลี่ยมขนาด 3.6 x 2.7 เมตร ความยาว 12 เมตร จำนวน 1 แห่ง

ปัจจุบัน ดำเนินการแล้วเสร็จ ทำให้สามารถกระจายน้ำสู่ประชาชนกว่า 263 ครัวเรือน ได้มีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค และพื้นที่เกษตรกว่า 923 ไร่ ได้รับประโยชน์และเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำป้องกันปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ พร้อมกันนี้ ยังได้มอบกล้าไม้ให้ประชาชนร่วมกันปลูกเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่อีกด้วย

จากนั้น ได้ลงพื้นที่เปิด​โครงการ​จุดจ่ายน้ำริมทางเพื่อประชาชน บริเวณ​สวนเฉลิมพระเกียรติ​พระ​บาท​สมเด็จ​พระเจ้าอยู่หัว​ เฉลิมพระเกียรติ​ 80 พรรษา อำเภอ​ท่ายาง พร้อมปลูกต้นไม้ ณ สนามกีฬา​เทศบาล​ตำบาลท่ายาง ซึ่ง นายวราวุธ ย้ำว่า การเดินทางมาครั้งนี้ เพื่อต้องการให้มั่นใจว่า การดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างประโยชน์ให้กับประชาชนตามเป้าหมาย

แต่สิ่งที่อยากเน้นย้ำคือ ต้องทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ ให้ใช้น้ำกันอย่างประหยัด ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า เบื้องต้น กรมทรัพยากรน้ำบาดาลจะเป็นพี่เลี้ยงในการดูแลระบบให้ ก่อนที่จะส่งต่อให้หน่วยงานในพื้นที่ดูแลต่อไป

ทั้งนี้ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้ดำเนินการจัดหา และพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภคให้กับประชาชน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 จนถึงปัจจุบันรวมทั้งสิ้น 9,645 แห่ง โดยในปีงบประมาณ 2564 ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ให้ดำเนินโครงการ “ศึกษาสำรวจจุดจ่ายน้ำบาดาลเพื่อประชาชนตามถนนสายหลัก/สายรองทั่วประเทศ”

รูปแบบโครงการ ประกอบด้วย บ่อน้ำบาดาลขนาด 6 นิ้ว จำนวน 2 บ่อ เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดมอเตอร์จุ่มใต้น้ำ ขนาด 3 แรงม้า จำนวน 2 ชุด หอถังเหล็กเก็บน้ำ ชนิดรักษาแรงดัน ขนาดความจุ 80 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ชุด ถังกรองสนิมเหล็กขนาดใหญ่ จำนวน 1 ชุด สถานีจ่ายน้ำถาวร จำนวน 1 ชุด ประชาชนจะได้รับประโยชน์ไม่น้อยกว่า 200 ครัวเรือน มีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคไม่น้อยกว่า 700,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี

อ่านข่าวเพิ่มเติม