General

‘วราวุธ’ พร้อม รมต.สวิส ร่วมเป็นพยานลงนาม ‘แถลงการณ์ความร่วมมือสิ่งแวดล้อม’ 2 ชาติ


“วราวุธ” พร้อมด้วย รัฐมนตรีสิ่งแวดล้อม สวิตเซอร์แลนด์ ร่วมเป็นสักขีพยาน ‘สผ.-กรมสิ่งแวดล้อมสวิส’ ลงนามแถลงการณ์ ความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

วันนี้ (28 พ.ค.) นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) พร้อมด้วยนางซิโมนเนตตา ซอมมารูกา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อม คมนาคม พลังงาน และการสื่อสาร สมาพันธรัฐสวิส ร่วมเป็นสักขีพยาน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พิธีลงนามในแถลงการณ์ร่วม (Joint Statement) ระหว่างสำนักงานนโยบาย และแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (สผ.) กับกรมสิ่งแวดล้อม ของสมาพันธรัฐสวิส ในความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

DSC 5540999

โดยมี นางรวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการ สผ. เป็นผู้ลงนามในร่างแถลงการณ์ร่วม ดังกล่าว ร่วมกับ นางเฮเลน บัดลิเยอร์ อาร์ทีดา เอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิส ประจำประเทศไทย บนเรือโดยสารพลังงานไฟฟ้า ณ ท่าเทียบเรือ CAT Tower  มีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัด ทส. นางอัษฎาพร ไกรพานนท์ รองปลัด ทส. นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการ สผ. นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก และนางณัฎฐนิช อัศวภูษิตกุล ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นผู้แทน ทส. เข้าร่วมพิธีดังกล่าว

DSC 6262

ในการนี้ นายวราวุธ ได้แสดงความยินดี เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 90 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย กับสมาพันธรัฐสวิสในวันนี้ และในโอกาสพิเศษนี้ ทส. ได้มี การดำเนินความร่วมมือสำคัญกับสมาพันธรัฐสวิส 2 ประเด็น คือ การจัดทำแถลงการณ์ร่วมฯ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่าง 2 ประเทศ ในด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และโครงการพัฒนาเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ไทย-สวิตเซอร์แลนด์ ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

DSC 6336

DSC 5430

แถลงการณ์ร่วมดังกล่าว มีเนื้อหาแสดงถึงความมุ่งมั่นของ 2 ประเทศในการร่วมแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก การมุ่งขับเคลื่อนประเทศ สู่วิถีการพัฒนา ที่มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และความตั้งใจที่จะร่วมยกระดับความร่วมมือภายใต้ข้อ 6 ของความตกลงปารีส อันจะนำไปสู่การดำเนินงานและการบรรลุเป้าหมาย การมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด (Nationally Determined Contribution) ของทั้ง 2 ประเทศ

DSC 0613

อ่านข่าวเพิ่มเติม