ดูหนังออนไลน์
General

ทส. ชวนคัดแยกขยะต้นทาง เปลี่ยนขยะให้เป็นบุญ

ทส. ชวนประชาชนใช้เวลาว่างคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง หวังเปลี่ยนขยะให้เป็นบุญ รับยุคนิว นอร์มอล บูมซื้อสินค้าออนไลน์ ฟู้ดเดลิเวอรี เพิ่มบรรจุภัณฑ์กลายเป็นขยะ

จากสถานการณ์โควิด (COVID – 19) ที่เกิดขึ้น ทำให้เกิดการปรับตัวตามวิถีชีวิตใหม่ New Normal ในรูปแบบต่าง ๆ จึงปฏิเสธไม่ได้ว่า ประชาชนมีความจำเป็นในการสั่งอาหารออนไลน์ หรือใช้บริการฟู้ดเดลิเวอรี รวมถึงการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัส และการไปพื้นที่สาธารณะ แต่สิ่งที่ตามมาก็คือ บรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ จำนวนมากที่อาจกลายเป็นขยะ ในอนาคต

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ที่ระบาดต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ประชาชนต้องมีการปรับเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิตแบบ New Normal เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เช่น การทำงานที่บ้าน (Work From Home) การซื้อของออนไลน์ การใส่หน้ากากอนามัยเมื่อออกนอกบ้าน การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล เป็นต้น

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าใจความถึงสถานการณ์ดังกล่าว และไม่ได้เพิกเฉยต่อปัญหาที่เกิดขึ้น เนื่องจากประชาชนจำเป็นต้องปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล ที่ให้ประชาชนอยู่บ้าน เพื่อร่วมกันหยุดการแพร่ระบาด และหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องใช้การบริการส่งอาหาร (Food Delivery) และอาจมีผลทำให้มีปริมาณขยะเกิดขึ้นมากกว่าในสถานการณ์ปกติ แต่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการแก้ไขวิกฤติขยะล้นเมืองได้

ขณะที่ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ห่วงใยถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้น รวมถึงปัญหาของขยะที่เกิดขึ้นด้วย และได้สั่งการให้กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และกรมควบคุมมลพิษ ร่วมหารือและลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) การลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว จากการบริการส่งอาหาร (Food Delivery) ร่วมกับกลุ่มธุรกิจบริการส่งอาหาร (Platform) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ได้มีการปรับแพลตฟอร์มการสั่งอาหาร ให้มีตัวเลือกในการรับ หรือไม่รับช้อนส้อมพลาสติก หรือถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง รวมถึงการส่งเสริมให้ร้านอาหาร เปลี่ยนมาใช้ถุงกระดาษ เพื่อทดแทนถุงพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง

พร้อมกันนี้ ได้เน้นย้ำ โดยเฉพาะในภาคผู้ประกอบการร้านอาหาร ร้านค้าต่าง ๆ ให้ใส่ใจกับคำสั่งซื้อ หากผู้ซื้อมีการเลือกที่จะไม่รับพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง รวมทั้งอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสั่งอาหาร เพื่อจะได้ไม่ทำให้เกิดขยะ ตลอดจนเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

สิ่งสำคัญ คือ อยากให้ประชาชนร่วมกันคัดแยกขยะที่เกิดขึ้นจากการสั่งอาหาร รวมทั้งขยะต่าง ๆ ภายในบ้านของตนเอง ซึ่งเป็นขยะต้นทาง เพื่อให้ง่ายต่อการจัดการ โดยเริ่มได้ตั้งแต่การคัดแยกขยะที่จะทิ้งในแต่ละครั้งออกจากกัน ขยะเศษอาหาร เป็นขยะที่ย่อยสลายได้ ใส่ภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิด ไม่ปะปนกับขยะประเภทอื่น ขยะประเภทขวดแก้ว ขวดพลาสติก ช้อน ส้อม มีดพลาสติก ถุงพลาสติก ล้างทำความสะอาด ดัดแปลงนำกลับมาใช้ประโยชน์ซ้ำ เพื่อลดปริมาณขยะประเภทนี้ลง

ขณะเดียวกัน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จับมือกับภาคีเครือข่าย ดำเนินกิจกรรม เปลี่ยนขยะเป็นบุญมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งขณะนี้ได้มีการรวบรวมส่งคืนกล่องและลังกระดาษ ที่จุดรับคืนขยะที่ใช้แล้ว (Drop Point) ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และในห้างโลตัส ไฮเปอร์มาร์เก็ต กว่า 220 สาขาทั่วประเทศ เพื่อนำไปผลิตเตียงสนามให้กับโรงพยาบาลสนามสำหรับรองรับผู้ป่วยโควิด -19

นอกจากนี้ ยังได้รวบรวมกระป๋องอลูมิเนียมใช้แล้วที่ล้างสะอาด ผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์น้ำดื่มกระป๋องใหม่ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ ในโรงพยาบาลสนามทั่วประเทศ โดยตั้งจุดรับคืนกระป๋องอลูมิเนียมที่ใช้แล้ว ณ ห้างบิ๊กซี ทุกสาขา กว่า 192 จุด ทั่วประเทศ

“ต้องขอขอบคุณภาคเอกชน ที่ได้นำวัสดุเหลือใช้ หรือขยะ ที่เราเรียกว่า เปลี่ยนขยะเป็นบุญ นำมามอบให้กับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบต่อให้กับหน่วยงานที่จะนำไปแปรสภาพ เช่น กล่องกระดาษ เราจะมอบให้ SCGP นำไปรีไซเคิล เพื่อผลิตเป็นเตียงสนาม

ในส่วนของกระป๋องอลูมิเนียม มีบริษัท ไทย เบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) รับไปรวบรวมแล้วก็ผลิตเป็นกระป๋องบรรจุภัณฑ์น้ำดื่มกระป๋องใหม่ ซึ่งคาดการณ์ว่าลอตแรกจะผลิตได้ 80,000 กระป๋อง ส่งไปในพื้นที่โรงพยาบาลสนาม ซึ่งเป็นกระป๋องที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้ตลอดเวลา ถือว่าเป็นการเปลี่ยนสิ่งที่ไม่มีค่า นำไปสู่สิ่งที่มีค่า แล้วนำไปมอบต่อให้กับพี่น้องประชาชน

“ในนามของ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต้องขอขอบคุณภาคเอกชนทุกแห่งที่ได้ร่วมกิจกรรม “เปลี่ยนขยะเป็นบุญ” วันนี้ทำให้เห็นแล้วได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ประชาชนได้นำวัสดุเหลือใช้ หรือที่เรียกว่าขยะ นำมาฝากหรือบริจาคตามจุดที่เราได้ติดตั้งรับบริจาคดังกล่าว เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์ อยากจะเรียนเชิญพี่น้องประชาชนถ้าใช้แล้ว ทำความสะอาดแล้วนำไปหย่อนตามจุดรับบริจาคต่าง ๆ ที่กำหนด ถือว่าเป็นการทำบุญร่วมกันครับ”นายจตุพร กล่าว

เมื่อสถานการณ์การระบาดของ โควิด-19 ยังคงอยู่ การสั่งอาหารผ่านฟู้ดเดลิเวอรี หรือสั่งสินค้าออนไลน์ จะยังเป็นทางเลือกที่จำเป็นในสถานการณ์นี้ และมีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงไม่สามารถหลีกเลี่ยงบรรจุภัณฑ์หรือภาชนะพลาสติกได้

แต่สิ่งที่สำคัญของทั้งผู้บริโภค และผู้ประกอบการร้านอาหาร คือ การสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักในการร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ผ่านการเลือกบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของผู้ประกอบการ และการคัดแยกขยะที่ถูกต้องตั้งแต่ต้นทาง เพื่อช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกที่ถูกนำไปฝังกลบ และเพิ่มการนำขยะกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลต่อไป

อ่านข่าวเพิ่มเติม