ดูหนังออนไลน์
General

วันนี้ 4 พฤษภาคม ยกเว้น ‘ค่าทางด่วน’ 3 สาย เนื่องในวันฉัตรมงคล

วันนี้ 4 พฤษภาคม ยกเว้น “ค่าทางด่วน” 3 สาย เนื่องในวันฉัตรมงคล

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) แจ้งยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ (ทางด่วน) ของทางด่วนรวม 3 สายทาง ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ถึง 24.00 น. ของวันนี้ (4 พ.ค.)  เนื่องในวันฉัตรมงคล

ทางด่วนฟรี ฉัตรมงคล

สำหรับทางด่วนที่ได้รับการยกเว้นค่าผ่านทาง ได้แก่

  • ทางด่วนเฉลิมมหานคร จำนวน 19 ด่าน
  • ทางด่วนศรีรัช จำนวน 31 ด่าน
  • ทางด่วนอุดรรัถยา จำนวน 10 ด่าน

ทั้งนี้ วันฉัตรมงคล เป็นวันหยุดราชการประจำปีตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี จึงมีการยกเว้นค่าผ่านทางด่วนตามนโยบายของรัฐบาลที่ปรากฏอยู่ในสัญญาสัมปทานฉบับแก้ไขใหม่ ระหว่างการทางพิเศษฯ  บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM และบริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด (NECL) เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชน

อ่านข่าวเพิ่มเติม

The Bangkok Insight Editorial Team