General

ดับอีก 54 ศพ! ฉลองสงกรานต์วันที่ 3 เจ็บเกิน 300 คน ยอดรวมเสียชีวิตทะลุ 100 ศพ

“กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย” รายงานยอดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ วันที่ 12 เมษายน ดับเพิ่มอีก 54 ศพ บาดเจ็บอีก 373 ทำให้ ระหว่างวันที่ 10-12 เมษายน มียอดรวมผู้เสียชีวิตแล้ว 110 ศพ บาดเจ็บ 729 ราย อุบัติเหตุรวม 705 ครั้ง

นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี เปิดเผยวันนี้ (13 เม.ย.) ว่า ศูนย์อำนวยการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และความร่วมมือของหน่วยงานภาคีเครือข่าย ได้รวบรวมสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่ 12 เมษายน 2564 ซึ่งเป็นวันที่ 3 ของการรณรงค์ “สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด” เกิดอุบัติเหตุ 388 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 54 ราย ผู้บาดเจ็บ 373 คน

7Days P01 0113

สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด 

 • ขับรถเร็ว ร้อยละ 30.15
 • ดื่มแล้วขับ ร้อยละ 28.35
 • ตัดหน้ากระชั้นชิด ร้อยละ 19.36

ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด

 • รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 87.63
 • รถกระบะ ร้อยละ 6.64
 • รถยนต์ ร้อยละ 2.78

เส้นทางเกิดอุบัติเหตุ

 • ทางตรง ร้อยละ 59.82
 • ทางโค้ง ร้อยละ 16.06
 • ทางแยก ร้อยละ 6.97

171831581 3838507666214275 6990786875802338553 n

ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุ

 • 16.01-20.00 น. ร้อยละ 28.44
 • 08.01-12.00 น. ร้อยละ 18.72
 • 12.01-19.00 น. ร้อยละ 17.98

ทั้งนี้ ได้จัดตั้งจุดตรวจหลัก 1,896 จุด เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 59,079 คน เรียกตรวจยานพาหนะ 343,703 คัน มีผู้ถูกดำเนินคดี รวม 65,929 ราย มีความผิดฐานไม่มีใบขับขี่ 18,210 ราย ไม่สวมหมวกนิรภัย 16,553 ราย

จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ นครศรีธรรมราช (22 ครั้ง) จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด ได้แก่ สกลนคร สุพรรณบุรี (จังหวัดละ 4 ราย) จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด ได้แก่ นครศรีธรรมราช (21 คน)

169899623 3838508899547485 6357109028428876769 n

สรุปอุบัติเหตุทางถนนสะสมในช่วง 3 วันของการรณรงค์ (10-12 เม.ย.) เกิดอุบัติเหตุรวม 1,090 ครั้ง ผู้เสียชีวิตรวม 110 ราย ผู้บาดเจ็บ รวม 1,099 คน จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิต (ตายเป็นศูนย์) มี 25 จังหวัด จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุดได้แก่ นครศรีธรรมราช (49 ครั้ง) จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด ได้แก่ ชลบุรี (6 ราย) จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด ได้แก่ นครศรีธรรมราช (52 คน)  โดยผู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป เป็นกลุ่มที่มีการบาดเจ็บ และเสียชีวิตสูงสุด

ทางด้าน นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ในฐานะเลขานุการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ปภ.) เปิดเผยว่า ในวันนี้คาดว่าจะมีการใช้รถใช้ถนนบนเส้นทางสายรอง โดยเฉพาะเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างอำเภอ อบต. และหมู่บ้านมากขึ้น จึงได้ประสานจังหวัดใช้กลไกในระดับพื้นที่ โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน จิตอาสาเน้นการดูแล และป้องปรามพฤติกรรมเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนน

โดยเพิ่มความเข้มข้นในการจัดตั้งด่านชุมชนบริเวณจุดเสี่ยงที่มักเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง เน้นการเรียกตรวจยานพาหนะ และประเมินความพร้อมของผู้ขับขี่ โดยเฉพาะการกวดขันพฤติกรรมการดื่มแล้วขับ การตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ของผู้ขับขี่ และการใช้อุปกรณ์นิรภัย รวมถึงบังคับใช้กฎหมายจราจร และกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในกลุ่มเยาวชนที่มีอายุไม่เกิน 20 ปี

ขอฝากเตือนประชาชนใช้รถใช้ถนนด้วยความปลอดภัย อีกทั้งร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ด้วยการรด ริน พรมน้ำ และไม่สาดน้ำใส่กัน โดยเฉพาะการปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุข (DMHTT) เพื่อให้ทุกการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์มีความปลอดภัยและห่างไกลจากโควิด-19

อ่านข่าวเพิ่มเติม