ดูหนังออนไลน์
General

หมอชิต 2 ‘เหงา’ คนงดเดินทางต่างจังหวัด บขส.เปิดคืนตั๋วได้ถึง 18 เม.ย.

บรรยากาศการเดินทางช่วงสงกรานต์วันที่ 2 ในเทศกาลหยุดยาว ที่หมอชิต 2 เงียบเหงามีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาบางตา วันแรกคนคืนตั๋ว 15%

 

นายสัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เปิดเผยตัวเลขผู้โดยสารเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ว่า เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564) บขส. ได้จัดรถบขส.,รถร่วม,รถตู้ (เที่ยวไป) จำนวน 4,046 เที่ยว รองรับผู้โดยสาร จำนวน 58,244 คน ส่วนเที่ยวกลับ ได้จัดรถบขส.,รถร่วม,รถตู้ จำนวน 3,874 เที่ยว รองรับผู้โดยสาร จำนวน 42,833 คน

ในวันที่ 10 เมษายน 2564 คาดการณ์ว่าจะมีผู้โดยสารเดินทางกลับภูมิลำเนา ประมาณ 50,000 คน โดย บขส. ยังคงจัดรถโดยสารรองรับการเดินทางในเที่ยวไป กว่า 5,000 เที่ยว สามารถรองรับผู้โดยสารได้กว่า 100,000 คน

ทั้งนี้ขอความร่วมมือให้ผู้โดยสารเผื่อเวลาเดินทางมายังสถานีขนส่งผู้โดยสารอย่างน้อย 1-2 ชั่วโมง ก่อนเวลารถออก และผู้ที่จองตั๋วโดยสารล่วงหน้าให้ตรวจสอบเวลาและจุดขึ้นรถที่ระบุในบัตรโดยสาร โดยเฉพาะเส้นทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากในปีนี้ บขส.จัดรถโดยสารออกจากสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) หรือ หมอชิต 2 เท่านั้น

งดเดินทาง

หลังจาก บขส. ได้ประกาศมาตรการช่วยเหลือผู้โดยสารที่มีความประสงค์งดการเดินทางในระหว่างวันที่ 8 -18 เมษายน 2564 ให้คืนตั๋วโดยสาร บขส. ได้เต็มราคา ไม่หักค่าธรรมเนียม ล่าสุด (ข้อมูล ณ วันที่ 10 เมษายน 2564) มีผู้โดยสารขอคืนตั๋วแล้ว จำนวน 9,322 ใบ คิดเป็น 15.74% โดยเส้นทางเหนือ มีผู้โดยสารคืนตั๋วมากที่สุด รองลงมาภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามลำดับ ทั้งนี้ ผู้โดยสาร ยังติดต่อขอคืนตั๋วหรือ

เลื่อนการเดินทาง ได้ที่ช่องจำหน่ายตั๋วของ บขส. ก่อนเวลารถออก ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง ส่วนผู้โดยสารใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ , โครงการ“เราชนะ” และโครงการ “ม33เรารักกัน” ไม่สามารถขอคืนเงินค่าตั๋วได้ แต่สามารถแจ้งเลื่อนการเดินทางได้ ก่อนเวลารถออกไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง

อย่างไรก็ดี บขส. ได้ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 “สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด” โดยการแจกหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ รวมทั้งมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการมีส่วนร่วมในการสร้างความปลอดภัย เช่น คาดเข็มขัดนิรภัย และไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นต้น

นอกจากนี้ ได้สั่งกำชับไปยังเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายให้เพิ่มการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  ในสถานีขนส่งผู้โดยสารทุกแห่ง และบนรถโดยสาร ตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด และขอให้ประชาชนที่มีความจำเป็นต้องเดินทาง สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ขณะใช้บริการตลอดเวลา รวมทั้งให้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันไทยชนะหรือแพลตฟอร์มไทยชนะทุกครั้งที่ใช้บริการ และในการเดินทางข้ามจังหวัด

อ่านข่าวเพิ่มเติม:

ทศพร โชคชัยผล