General

ภาคเหนือวิกฤติ PM2.5 ‘เชียงราย-เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน’หนักสุด


ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ วันที่ 3 เมษายน 2564 ในช่วงบ่ายวันนี้ ปริมาณ PM2.5 ในประเทศพบเกินค่ามาตรฐานในพื้นที่ภาคเหนือทั้งภาค ขณะที่กทม. ภาคใต้และตะวันออกเฉียงเหนือสภาพอากาศสดใส

PM2.5วันนี้

จังหวัดที่มีค่า PM2.5 เกินมาตรฐานใน จ.เชียงราย  จ.น่าน  จ.แม่ฮ่องสอน  จ.พะเยา  จ.เชียงใหม่  จ.ลำพูน  จ.ลำปาง  จ.แพร่  จ.อุตรดิตถ์  จ.สุโขทัย  จ.พิษณุโลก  จ.ตาก  จ.กำแพงเพชร  จ.พิจิตร และ จ. บึงกาฬ 

PM2.5 วันนี้

  • ภาคเหนือ เกินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ ตรวจวัดได้ 31 – 383 มคก./ลบ.ม.
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกินค่ามาตรฐาน 1 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 23 – 52 มคก./ลบ.ม.
  • ภาคกลางและตะวันตก ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 5 – 28 มคก./ลบ.ม.
  • ภาคตะวันออก ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 5 – 12 มคก./ลบ.ม.
  • ภาคใต้ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 9 – 20 มคก./ลบ.ม.

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยสถานีตรวจวัดของ คพ. ร่วมกับ​ ​กทม. ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 5 – 32 มคก./ลบ.ม.

PM2.5วันนี้

ในพื้นที่ PM2.5 เกินมาตรฐาน ขอให้ประชาชนควรเฝ้าระวังสุขภาพ ลดเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น

สำหรับผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ  ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น ถ้ามีอาการทางสุขภาพ ควรปรึกษาแพทย์

>>สำหรับประชาชน​ที่อยู่​บริเวณพื้นที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ​ (พื้นที่สีแดง)​ ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น หากมีอาการทางสุขภาพควรปรึกษาแพทย์

ติดตามสถานการณ์ผ่านทางเว็บไซต์ Air4Thai.com และ bangkokairquality.com แอปพลิเคชัน Air4Thai และ AirBKK

อ่านข่าวเพิ่มเติม: