General

ขาซิ่งพึงระวัง! ทางด่วนเอาจริง ติดกล้องจับความเร็ว รถวิ่งไหล่ทาง ดีเดย์ปรับ 5 เม.ย.นี้

ติดกล้องจับความเร็ว วิ่งไหล่ทาง ติดป้ายแจ้งเตือน​ความเร็ว​ การทางพิเศษ​เอาจริง​ บังคับใช้กฏหมาย​ เริ่มจับ​ ปรับ 5 เม.ย.นี้ มุ่งลดอุบัติเหตุ

นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เปิดเผยว่า กทพ. ได้ร่วมกับ พ.ต.อ.ชูตระกูล ยศมาดี รองผู้บังคับการตำรวจภูธร จังหวัดสมุทรปราการ และ พ.ต.อ.ศราวุธ จิตต์ระเบียบ รองผู้บังคับการตำรวจจราจร ร่วมจัดทำมาตรการความปลอดภัยบนทางพิเศษ ด้วยการ ติดกล้องจับความเร็ว และกล้องตรวจจับรถยนต์วิ่งไหล่ทางซ้าย (ช่องทางฉุกเฉิน) รวมถึงการบังคับใช้กฎหมาย

กทพ

ทั้งนี้ จากข้อมูลระบบงานเหตุการณ์บนทางพิเศษ (TFC) พบว่า สถิติการเกิดอุบัติเหตุบนทางพิเศษ ในปีงบประมาณ 2563 มีมากกว่า 800 ครั้ง ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บมากกว่า 440 ราย และเสียชีวิต จำนวน 7 ราย โดยเกือบ 50% ของอุบัติเหตุมีสาเหตุมาจาก พฤติกรรมของผู้ขับขี่ อาทิ การใช้ความเร็วสูง การเปลี่ยนช่องทางกะทันหัน เป็นต้น

ดังนั้น กทพ. โดยฝ่ายควบคุมการจราจร จึงได้จัดทำแผนการดำเนินงาน การป้องกันอุบัติเหตุในทางพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2563 -2565 ที่มุ่งเน้นการนำนวัตกรรม และเทคโนโลยีที่เหมาะสม มาใช้บนทางพิเศษ โดยมีเป้าหมาย เพื่อป้องกัน และลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ และเสียชีวิต ที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้ทางพิเศษ ให้เหลือน้อยที่สุด

สำหรับมาตรการสำคัญ ที่จะขับเคลื่อน ในช่วงปีงบประมาณ 2563-2565 ประกอบด้วย 2 มาตรการ คือ

  • การติดตั้งป้ายแจ้งเตือนความเร็ว (Your Speed Sign) ที่ทำงานควบคู่ไปกับ กล้องตรวจจับความเร็ว เพื่อให้ผู้ใช้ทางพิเศษ ใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกำหนด โดย กทพ. จะดำเนินการติดตั้ง ให้ครอบคลุมทั่วทุกสายทางพิเศษ รวมจำนวนทั้งสิ้น 17 จุด บนทางพิเศษ 4 สายทาง

ปัจจุบัน กทพ. ได้ดำเนินการติดตั้งแล้วเสร็จ ในเดือน ก.พ. 2564 จำนวน 2 เส้นทาง คือ ทางพิเศษบูรพาวิถี จำนวน 4 จุดเเละทางพิเศษเฉลิมมหานครจำนวน 5 จุด

ขับรถเร็ว

ส่วนอีก 2 เส้นทาง ที่อยู่ในระหว่างการดำเนินการ ประกอบด้วย ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) จำนวน 4 จุด คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือน ก.ย. 2564 เเละทางพิเศษฉลองรัช จำนวน 4 จุด คาดว่าจะแล้วเสร็จ ประมาณเดือน ก.ย. 2565

  • การติดตั้งกล้องตรวจจับรถยนต์วิ่งไหล่ทางซ้าย (ช่องทางฉุกเฉิน) เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุในไหล่ทาง โดย กทพ. จะดำเนินการติดตั้ง จำนวน 32 จุด บนทางพิเศษ 4 สายทาง ซึ่ง กทพ. ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ในเดือน ธ.ค. 2563 จำนวน 1 เส้นทาง คือ ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) จำนวน 10 จุด

ขณะที่อีก 3 เส้นทาง อยู่ในระหว่างการดำเนินการ คาดว่าจะแล้วเสร็จในปลายปี 2564 ประกอบด้วย ทางพิเศษเฉลิมมหานคร จำนวน 6 จุด ทางพิเศษฉลองรัช จำนวน 8 จุด และทางพิเศษบูรพาวิถี จำนวน 8 จุด

ในส่วนของทางพิเศษ ที่มีเอกชนร่วมดำเนินการ กทพ. ได้ประสานให้มีการติดตั้ง กล้องตรวจจับความเร็ว และกล้องตรวจจับรถยนต์วิ่งไหล่ทางซ้าย (ช่องทางฉุกเฉิน) สำหรับขั้นตอนการดำเนินงาน กทพ. จะรวบรวมข้อมูลผู้กระทำผิด พร้อมไฟล์ภาพ จัดส่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อดำเนินการตามขั้นตอน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 5 เม.ย.นี้เป็นต้นไป

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo