ดูหนังออนไลน์
General

เกาะติดม็อบเมียนมา ก.ต่างประเทศ เตือนคนไทยอย่าเข้าพื้นที่ชุมนุม ซ้อมแผนอพยพ


กรทรวงการต่างประเทศ เกาะติดม็อบเมียนมา เตือนคนไทยหลีกเลี่ยงเข้าพื้นที่ชุมนุม เตรียมซ้อมแผนอพยพ พร้อมช่วยเหลือคนไทยในเมียนมา

นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยว่า กระทรวงการต่างประเทศ ประกาศเตือนชาวไทยในเมียนมา ที่อาจได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์ในเมียนมา โดยยืนยันว่า กระทรวงการต่างประเทศ ได้มีการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง และคำนึงถึงสวัสดิภาพของคนไทยในเมียนมา เป็นสิ่งสำคัญสูงสุด

เมียนมา 2

ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ได้ติดตามสถานการณ์ และความเป็นอยู่ชุมชนไทยในเมียนมาอย่างใกล้ชิด ให้คำแนะนำคนไทย ระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าไปในพื้นที่ที่มีการชุมนุม รายงานความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้งกลุ่มไลน์ชุมชนไทยในเมียนมา เพจเฟซบุ๊กของสถานเอกอัครราชทูตฯ รวมทั้งมีบริการโทรศัพท์หมายเลขฉุกเฉิน ติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หากมีปัญหาหรือเหตุฉุกเฉิน และอำนวยความสะดวกคนไทยในการเดินทางกลับประเทศไทย ทั้งทางบกและทางอากาศ

นอกจากนี้ กระทรวงการต่างประเทศ และสถานเอกอัครราชทูตฯ มีแผนพร้อมช่วยเหลืออพยพคนไทยไว้อยู่แล้ว โดยมีการประเมินสถานการณ์ทุกวัน ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับ Team Thailand กรุงย่างกุ้ง ประชุมหารือสถานการณ์กันอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งซักซ้อมแผนการอพยพคนไทยมาโดยตลอดให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ในปัจจุบัน และด้วยความรอบคอบรัดกุม

นับแต่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ได้อำนวยความสะดวกให้คนไทยเดินทางกลับประเทศแล้วกว่า 2,400 คน ยังมีคนไทยที่อยู่ในเมียนมาอีก 704 คน อยู่ในกรุงย่างกุ้ง 447 คน ในเมืองอื่น ๆ 257 คน และยังไม่ได้รับรายงานว่า มีคนไทยในเมียนมาได้รับอันตราย จากเหตุการณ์ทางการเมือง

กระทรวงการต่างประเทศ ขอยืนยันว่า การให้ความช่วยเหลือ ดูแลสวัสดิภาพของคนไทยในเมียนมา รวมถึงในทุกประเทศทั่วโลก เป็นหน้าที่ที่สำคัญที่สุด และกระทรวงฯ ไม่เคยนิ่งนอนใจในเรื่องดังกล่าว โดยข้าราชการของกระทรวงฯ ทุกคน ที่ทำหน้าที่ในต่างประเทศ ตระหนักดีถึงหน้าที่นี้และดำเนินการอย่างเต็มกำลังความสามารถมาโดยตลอด

อ่านข่าวเพิ่มเติม