ดูหนังออนไลน์
General

‘อนุชา’ ดันเพิ่มงบปรับปรุง ‘เรือนเจ้าจอมมารดาเลื่อน’ เป็น ‘หอประวัติราชบัณฑิตยสภา’

“อนุชา” ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงอาคาร “เรือนเจ้าจอมมารดาเลื่อน” ดันเพิ่มงบสนับสนุน เพื่อทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ และรักษาความสมบูรณ์ ก่อนเปิดใช้เป็นหอประวัติราชบัณฑิตยสภา 

วันนี้ (26 มี.ค.) นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นางดวงตา ตันโช เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา นายอนุรุทธิ์ นาคาศัย ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะ ตรวจความคืบหน้าการปรับปรุงอาคารเรือนเจ้าจอมมารดาเลื่อน ให้เป็นหอประวัติราชบัณฑิตยสภา และใช้สำหรับการต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง ควบคู่ไปกับการจัดประชุมสำคัญ ของราชบัณฑิตยสภา เบื้องต้นคาดว่า จะแล้วเสร็จภายในระยะเวลา 2-3 ปี

549616

สำหรับการลงพื้นที่ของนายอนุชา และคณะในวันนี้ เพื่อดูความพร้อม รับทราบปัญหา และอุปสรรคของโครงการก่อสร้าง โดยได้รับรายงานจาก สำนักงานราชบัณฑิตยสภาว่า คณะกรรมการนโยบาย และกำกับการปรับปรุงอาคาร เรือนเจ้าจอมมารดาเลื่อน ที่ ศ.นพ.สุรพล อิสรไกรศีล นายกราชบัณฑิตยสภา เป็นประธานกรรมการ เสนอให้มีการปรับปรุงการใช้พื้นที่ ชั้น 2 เนื่องจากมีการลงพื้นที่สำรวจพบว่า พื้นชั้น 2 ของอาคาร รับน้ำหนักได้ไม่ถึง 300 กิโลกรัม/ตารางเมตร ทำให้การใช้งานอาคารอาจไม่ได้มาตรฐานความปลอดภัย

นายอนุชา ได้มอบหมายให้สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ศึกษางบประมาณในการปรับปรุง ซึ่งเบื้องต้นคาดว่า ต้องขอรับการสนับสนุนเพิ่มเติม และให้เสนอเรื่องขอความเห็นชอบต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อรีบดำเนินการปรับปรุงต่อไป

549627

549628

549634

อ่านข่าวเพิ่มเติม