General

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฟรี กทม.ส่งหน่วยเคลื่อนที่ลงชุมชน ที่ไหนบ้าง รวมไว้ที่นี่

กทม. เปิดตาราง หน่วยเคลื่อนที่ ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ทั่วกรุง ฟรี วันที่ 13-15 มีนานี้ ที่ไหนบ้าง อ่านเลย

สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร โพสต์เพจเฟซบุ๊ก เชิญชวนประชาชน นำสัตว์เลี้ยง เข้ามารับบริการ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำวันเสาร์ที่ 13 – วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564 ในหน่วยบริการเคลื่อนที่ ที่จะลงพื้นที่ไปตามชุมชุนต่างๆ ทั่วกรุงเทพ ทั้ง 50 เขต โดยระบุว่า

พิษสุนัขบ้า

“ตารางหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำวันเสาร์ที่ 13 – วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564 (รายละเอียดตามรูปด้านล่าง)

กรุงเทพมหานคร โดย สำนักอนามัย ร่วมกับ 50 สำนักงานเขต จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง โดยจัดหน่วยเคลื่อนที่ ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง หมุนเวียนสถานที่ตั้งหน่วยไปตามชุมชนต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ในการนำสัตว์เลี้ยง ไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

ขอเชิญชวนประชาชน นำสัตว์เลี้ยง อาทิ สุนัข แมว หรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่มีสุขภาพแข็งแรง อายุ 3 เดือนขึ้นไป เข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ที่หน่วยเคลื่อนที่ใกล้บ้านท่าน

ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย”

สำหรับหน่วยบริการเคลื่อนที่ พร้อมวันเวลาให้บริการ มีดังนี้

พิษสุนัขบ้า1

พิษสุนัขบ้า2

พิษสุนัขบ้า3

พิษสุนัขบ้า4

พิษ5

พิษ6

พิษ7

อ่านข่าวเพิ่มเติม