ดูหนังออนไลน์
General

โปรดเกล้าฯ ทหาร 236 ตำแหน่ง ขยับ ‘บิ๊กบุ๋ม’ คุม ศตก.

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องให้นายทหารรับราชการ ความว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ จำนวน 236 นาย โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป  ผู้รับสนองพระราชโองการ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ราชกิจจานุเบกษา1

โดยมีรายชื่อบุคคลที่น่าสนใจดังนี้

สำนักงานปลัดกลาโหม

 • พล.ท.เดชาพล สุวรรณ เจ้ากรมเทคโนโลยีสารสนเทศ และอวกาศกลาโหม เป็นที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
 • พล.ท.นพพร มากเมือง ผู้ช่วยหัวหน้า ทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลเอก)
 • พล.ท.ชัยวิทย์ พิมพ์ทอง ที่ปรึกษาสำนักงานปลัด กระทรวงกลาโหม เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลเอก)

กองบัญชาการกองทัพไทย

 • พล.ท.พงศ์พิพัฒน์ ชมะนันทน์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตราพลเอก)
 • พล.ท.กนกพงษ์ จันทร์นวล ผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย (ผบ.ศรภ.) เป็นเจ้ากรมกิจการพลเรือน
 • พล.ท.วัฒนะ พลจันทร์ ผู้บัญชาการศูนย์ต่อต้านการก่อการร้าย (ผบ.ศตก.) เป็น ผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย
 • พล.ต.สุวิทย์ เกตุศรี รองผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็น ผู้บัญชาการศูนย์ต่อต้านการก่อการร้าย (อัตราพลโท)

กองทัพบก

 • พล.ท.เชษฐา ตรงดี รองเสนาธิการทหารบกเป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตราพลเอก)
 • พล.ต.ราชิต อรุณรังษี เจ้ากรมสวัสดิการทหารบก เป็น รองผู้อำนวยการ สำนักบูรณาการและขับเคลื่อนการปฏิบัติ สำนักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก
 • พล.ต.เฟื่องวิทย์ เลาหสุรโยธิน เสนาธิการกรมยุทธศึกษาทหารบก เป็น เจ้ากรมสวัสดิการทหารบก
 • พล.ต.สุทิน เบ็ญจวิไลกุล รองแม่ทัพน้อยที่ 2 เป็น เจ้ากรมการทหารช่าง
 • พล.ต.นพดล ศรีจันทร์สุข รองเจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก เป็นเจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก
 • พล.ต.ธิติชัย ปรีชา รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ และการเงินสำนักงานปฏิบัติการภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก เป็น ผู้อำนวยศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 5 สำนักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก
 • พล.ต.ปราโมทย์ พรหมอินทร์ เสนาธิการกองทัพภาค 4 เป็น ผบ.มทบ. 41

ฉบับเต็ม ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องให้นายทหารรับราชการ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บัญชีรายชื่อโยกย้ายนายทหารกลางปีในส่วนของเหล่าทัพ ปรับเปลี่ยนไม่มากนัก และเป็นไปตามนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ที่ให้มีการจัดทำให้แล้วเสร็จ ก่อนที่จะมีการปรับคณะรัฐมนตรี

ในส่วนของกองทัพบก มีการปรับ พล.ท.ราชิต ออกจากเจ้ากรมสวัสดิการทหารบก  หลังจากที่เคยมีคำสั่งกองทัพบก ให้พ้นจากตำแหน่งนายสนามมวย  จากกรณีสนามมวยลุมพินี เป็นซูเปอร์สเปรดเดอร์ จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกแรก ซึ่งเป็นการปรับตามวาระ ก่อนที่จะเกษียณอายุราชการในปลายปีนี้

ส่วนตำแหน่งแม่ทัพภาคที่ 2 และแม่ทัพภาคที่ 3 ยังไม่มีการปรับเปลี่ยน เนื่องจากผู้ดำรงตำแหน่งปัจจุบันยังไม่เกษียณในปลายปีนี้

ที่น่าสนใจคือการปรับย้ายในส่วนของกองบัญชาการกองทัพไทย ที่ พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้ขยับ พล.ต.สุวิทย์ เกตุศรี ขึ้น พล.ท. ในตำแหน่งผู้บัญชาการต่อต้านการก่อการร้าย  หรือ ศตก. เพื่อวางตัวเป็นเสนาธิการทหาร ก่อนจะลุ้นตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุด หลัง พล.อ.เฉลิมพล เกษียณอายุราชการในปี 2566

พล.ต.สุวิทย์  เคยดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์  และเป็นนายทหารประจำหน่วยเฉพาะกิจทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ เช่นเดียวกับ พล.อ.เฉลิมพล ด้วย

นอกจากนั้น ยังมีการปรับทัพงานด้านการข่าว โดยให้ “บิ๊กน้อย” พล.ท.วัฒนะ พลจันทร์ อดีตทหารหมวกแดง ที่เติบโตมาให้ ศรภ. กลับไปนั่งเป็น ผบ.ศรภ.

อ่านข่าวเพิ่มเติม