ดูหนังออนไลน์
General

กองทัพ รัดเข็มขัด ลดนายทหารชั้นนายพล 5 – 10% ยุบหน่วยไม่จำเป็น ซ้ำซ้อน

ผบ.เหล่าทัพ ลงมติประชุม ปรับโครงสร้างระบบงาน ลดหน่วยงานไม่จำดป็น ชะฃลการตั้งหน่วยงานใหม้ พร้อมปรับลดจำนวนนายทหารชั้นนายพล 5 – 10%

พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564 ที่กองบัญชาการกองทัพเรือ โดยมี พล.ร.อ.ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ, พล.อ.อ.แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ, พล.ต.อ. สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และพล.ฮ.ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์รอง ผบ.ทบ. แทน พล.อ.ณรงค์พันธธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก เข้าร่วมประชุม

กองทัพ

พล.ท. เชาวลิตร สังฆฤทธิ์ โฆษกกองทัพไทย กล่าวว่า พล.อ.เฉลิมพล ผบ.ทหารสูงสุด ได้เน้นย้ำให้ทุกเหล่าทัพ-สตช. เพิ่มสมรรถนะ และ ขีดความสามารถของหน่วย ในการพึ่งพาตนเอง ลดการพึ่งพา ต่างประเทศ

พร้อมกันนี้ จะให้ความสำคัญ อุตสาหกรรม ป้องกันประเทศ ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นโยบายกลาโหม และ เตรียมกำลังพลให้พร้อม ตามแผนป้องกันประเทศ และการตั้งกองอำนวยการยุทธร่วมในทุกมิติ ให้ประสานสอดคล้องกัน

นอกจากนี้ ได้เน้นย้ำให้ติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติ ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ ในการช่วยเหลือประชาชนและ ปลูกฝังวัฒนธรรมทัศนคติ ค่านิยม การเป็นทหาร และตำรวจที่ดี ของประชาชน มีระเบียบวินัย และรับผิดชอบ ต่อหน้าที่และปฏิบัติตามข้อบังคับ

ด้านพล.ต.ธีรพงศ์ ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา รอบโฆษกกองทัพไทย กล่าวว่า ในการประชุมคณะผู้บัญชาการทหาร ว่า ได้หารือ เรื่องการปรับโครงสร้าง ระบบงานของ บก ทท. ตามแนวทางของกลาโหมหากได้รับภารกิจใหม่ จะให้หน่วยที่มีภารกิจใกล้เคียงกัน รับทำหน้าที่ไป และให้ยุบหน่วยที่ไม่จำเป็นและให้ชะลอการตั้งหน่วยใหม่ ที่ผู้บัญชาการหน่วยระดับ พลตรี พลเรือตรี พลอากาศตรี ขึ้นไป

พร้อมกันนี้ ให้ลดการแต่งตั้ง นายทหารปฏิบัติการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ชำนาญการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษอย่างเคร่งครัดเมื่อเกษียณราชการแล้ว ก็ไม่บรรจุเพิ่ม คาดว่าจะสามารถลดจำนวน นายทหารชั้นนายพลได้ 5-10%

อ่านข่าวเพิ่มเติม