ดูหนังออนไลน์
General

ย้ายเกลี้ยง! ซากรถยนต์ ทั่วกรุงเทพ ตั้งเป้ากุมภาพันธ์นี้ ไม่มีจอดทิ้งเกะกะ

ซากรถยนต์ หมดทั่วกรุง กุมภาพันธ์นี้ กทม. เร่งทำความสะอาด ลดแหล่งสะสมเชื้อโรค แก้ปัญหาจราจรติดขัด ตามโครงการ 100 วัน กำจัดซากรถยนต์

นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ได้ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมการดำเนินการยก ซากรถยนต์ และการทำความสะอาด สถานที่จอดซากรถยนต์ ในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ตามโครงการ 100 วัน กำจัดซากรถยนต์ เพื่อลดและแก้ไขปัญหาจราจรที่ติดขัด ลดปัญหาแหล่งสะสมเชื้อโรค ลดอุปสรรคในการเข้าระงับเหตุ กรณีมีเหตุฉุกเฉิน ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสุขภาพอนามัยของประชาชน

ซากรถยนต์

สำหรับโครงการดังกล่าว กรุงเทพมหานคร โดยสำนักเทศกิจ ได้ดำเนินสำหรับพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมดำเนินการเคลื่อนย้ายซากยานยนต์ในพื้นที่ พบสถิติ การได้รับแจ้งเบาะแส เรื่องร้องเรียน หรือออกตรวจพื้นที่ ในพื้นที่เขตสวนหลวง จำนวน 11 คัน

ทั้งนี้ แบ่งเป็น เจ้าของหรือผู้ครอบครอง ได้เคลื่อนย้ายเอง จำนวน 7 คัน และสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ดำเนินการเคลื่อนย้าย ยกซากรถที่เหลืออยู่ จำนวน 4 คัน บริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม จำนวน 3 คัน และซอยสวนมะลิ 3 จำนวน 1 คัน โดยจะนำไปจัดเก็บที่ สถานที่จัดเก็บซากยานยนต์ เขตหนองแขม

3 8

สำหรับรถยนต์ดังกล่าว ตามกฎหมายได้ระบุให้มีการสืบหา เจ้าของซากยานยนต์ก่อน โดยการติดประกาศ 15 วัน หากไม่พบเจ้าของ กรุงเทพมหานคร จะนำไปจัดเก็บรักษาไว้ ถ้ามีเจ้าของมาติดต่อ จะดำเนินการเปรียบเทียบปรับ หากไม่มีเจ้าของมาติดต่อ จะจัดเก็บซากรถยนต์ไว้ประมาณ 6 เดือน และเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการเขต ในการขายทอดตลาด ซากรถยนต์ดังกล่าวต่อไป

ส่วนสถิติจำนวนซากรถยนต์ ทั่วกรุงเทพมหานคร ที่แต่ละสำนักงานเขตสำรวจ รวมทั้งที่ประชาชนแจ้งเบาะแสเข้ามา ข้อมูล ณ วันที่ 22 ก.พ. 2564 มีจำนวนทั้งสิ้น 865 คัน ปัจจุบันเคลื่อนย้ายแล้ว โดยนับรวมของเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายล่าสุดจำนวน 4 คัน รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 859 คัน

4 4

จากซากรถยนต์ทั้งหมดดังกล่าว แบ่งเป็นเจ้าของเคลื่อนย้ายเอง จำนวน 773 คัน และสำนักงานเขตเป็นผู้ดำเนินการเคลื่อนย้าย จำนวน 86 คัน ทำให้ขณะนี้ คงเหลือซากรถยนต์ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร รวมจำนวนทั้งสิ้น 6 คัน อยู่ในพื้นที่เขตทุ่งครุ 3 คัน พื้นที่เขตวัฒนา เขตยานนาวา และเขตคลองเตย เขตละ 1 คัน

หลังจากนี้ กรุงเทพมหานคร จะทยอยเคลื่อนย้ายในส่วนที่เหลือ ให้เสร็จสิ้นภายในเดือน ก.พ.  2564 ทั้งนี้กรุงเทพมหานคร ขอความร่วมมือประชาชน หากพบเห็น การจอดทิ้งซากรถยนต์ สามารถแจ้งข้อมูลได้ที่ ฝ่ายเทศกิจ ทุกสำนักงานเขต และ http://gid.bangkok.go.th/reward/default.php

2 12

หากเบาะแสดังกล่าว นำไปสู่การจับปรับ ผู้แจ้งเบาะแส จะได้รับส่วนแบ่งครึ่งหนึ่ง ของค่าปรับตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแบ่งค่าปรับ ที่ได้จากการเปรียบเทียบ ให้แก่ผู้แจ้งความนำจับ

ทั้งนี้ เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 มาตรา 18 ที่กำหนดห้ามมิให้ผู้ใดทิ้ง วาง หรือกองซากยานยนต์บนถนน หรือสถานที่สาธารณะ โดยบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 56 ผู้ใดฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท

อ่านข่าวเพิ่มเติม