General

วันนี้ ‘ภาคอีสาน-ใต้’ อากาศดีมาก แต่ ‘กรุงเทพฯ’ ฝุ่น PM 2.5 ลอยฟุ้ง 68 พื้นที่


วันนี้ (2 ก.พ.) “ภาคอีสาน-ใต้” อากาศดีมาก แต่ “กรุงเทพฯ” ฝุ่น PM 2.5 ฟุ้ง 68 พื้นที่ เตือนมีผลกระทบต่อสุขภาพ

ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ ประจำวันนี้ (2 ก.พ.) ณ เวลา 07.00 น. สรุปดังนี้

ฝุ่น PM 2.5 วันนี้ 2 ก.พ. 64

ภาพรวมปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในประเทศ พบเกินค่ามาตรฐานใน 21 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ, จังหวัดนนทบุรี, จังหวัดนครปฐม, จังหวัดสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรปราการ, จังหวัดลำปาง,  จังหวัดสุโขทัย, จังหวัดพิษณุโลก, จังหวัดกำแพงเพชร, จังหวัดพิจิตร, จังหวัดนครสวรรค์, จังหวัดลพบุรี,  จังหวัดสระบุรี, จังหวัดสุพรรณบุรี, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดกาญจนบุรี, จังหวัดสระแก้ว, จังหวัดฉะเชิงเทรา, จังหวัดราชบุรี, จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง

 • ภาคเหนือ เกินค่ามาตรฐาน 6 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 23 – 87 ไมโคกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.)
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 16 – 36 ไมโคกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • ภาคกลางและตะวันตก เกินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ ตรวจวัดได้ 48 – 65 ไมโคกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • ภาคตะวันออก เกินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ ตรวจวัดได้ 47 – 61 ไมโคกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • ภาคใต้ PM 2.5 ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 6 – 23 ไมโคกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • กรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยสถานีตรวจวัดของกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) ร่วมกับกรุงเทพมหานคร​ (กทม.) เกินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ ตรวจวัดได้ 48 – 96 ไมโคกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

ฝุ่น PM 2.5 วันที่ 2 ก.พ.

ประชาชนทั่วไป ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ลดเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น

ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น ถ้ามีอาการทางสุขภาพ ควรปรึกษาแพทย์

สำหรับประชาชน​ที่อยู่​บริเวณพื้นที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ​ (พื้นที่สีแดง)​ ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองจาก PM 2.5 หากมีความจำเป็น หากมีอาการทางสุขภาพควรปรึกษาแพทย์

โดยประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์ PM2.5 ผ่านทาง

 • เว็บไซต์ Air4Thai.com
 • เว็บไซต์ bangkokairquality.com
 • แอพพลิเคชั่น Air4Thai
 • แอพพลิเคชั่น AirBKK

PM 2.5 ค่าฝุ่น

“ฝุ่น PM 2.5” กระจาย 68 จุดในกรุงเทพฯ

ศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในกรุงเทพมหานครรายงานสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของ กทม. ประจำวันนี้ ณ เวลา 07.00 น. พบค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงของฝุ่น PM2.5 ตรวจวัดได้ 47-96 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เกินมาตรฐานจำนวน 68 พื้นที่

ดัชนีคุณภาพอากาศของสถานีตรวจวัดของกรุงเทพฯ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับคุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

ทั้งนี้ ในช่วงที่ฝุ่น PM 2.5 กลับมามีผลกระทบต่อสุขภาพของคนกรุงเทพฯ กทม. ได้เตรียมพร้อมดูแลสุขภาพ โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ หอบหืด เยื่อบุตาอักเสบ หัวใจ และหลอดเลือด ดังนี้

 • จัดหน่วยเคลื่อนที่ช่วยเหลือให้ความรู้ ในการป้องกันตนเองจากฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ
 • จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน ในพื้นที่ที่ค่าฝุ่นละออง PM 2.5 เกิน 75 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ติดต่อกันเกิน 3 วัน

นอกจากนี้ กทม. มีการเปิดคลินิกมลพิษทางอากาศในโรงพยาบาลสังกัด กทม. เพื่อให้คำปรึกษาและเข้าสู่กระบวนการรักษา ตามวันเวลาดังนี้

 • โรงพยาบาลตากสิน วันจันทร์ – อังคาร เวลา 13.00 – 15.30 น.
 • โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ วันพุธ เวลา 13.00 – 15.30 น.
 • โรงพยาบาลกลาง วันพฤหัสบดี เวลา 13.00 – 15.30 น.

อ่านข่าวเพิ่มเติม