General

สมอ. เพิ่มสินค้าควบคุม 7 รายการ รวมหน้ากากอนามัย ถุงมือแพทย์

เพิ่มสินค้าควบคุม 7 รายการ บอร์ด สมอ. เร่งออกมาตรฐาน หน้ากากอนามัย ถุงมือสำหรับใช้ทางการแพทย์ ตู้เย็น ชิงช้า ม้าหมุน กระดานบลื่น อุปกรณ์โยก 

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ได้กำชับให้ คณะกรรมการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (บอร์ด สมอ.) เร่งออกมาตรฐานเพื่อป้องกันโควิด 19 หลังมีการแพร่ระบาดรอบ 2 ในหลายจังหวัดของไทย โดยวานนี้ (19 มกราคม 2564) บอร์ด สมอ. ได้มีมติเห็นชอบให้ สมอ. เพิ่มสินค้าควบคุม 7 รายการ ได้แก่ หน้ากากอนามัย ถุงมือสำหรับใช้ทางการแพทย์ ตู้น้ำเย็น เครื่องเล่นสนามสาธารณะ ทั้งชิงช้า กระดานลื่น ม้าหมุน และอุปกรณ์โยก

เพิ่มสินค้าควบคุม

ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน โดยเฉพาะหน้ากากอนามัย ที่มีผู้ประกอบการหัวใส นำหน้ากากอนามัยไม่ได้มาตรฐานออกมาจำหน่ายปะปนอยู่ในท้องตลาดเป็นจำนวนมาก ตามที่มีข่าวการตรวจจับอยู่บ่อยครั้ง

กระทรวงอุตสาหกรรมจึงเร่งรัดให้ สมอ. ดำเนินการควบคุมคุณภาพของสินค้าดังกล่าว โดยหน้ากากอนามัยที่ได้มาตรฐานจะมีการควบคุมประสิทธิภาพในการกรองแบคทีเรีย กรองอนุภาคขนาดเล็ก และประสิทธิภาพในการป้องกันไม่ให้ของเหลวซึมผ่านได้ เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่กระจายของเชื้อโรค และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

สุรยะ
สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ

ด้าน นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากบอร์ด สมอ. จะเห็นชอบให้ สมอ. ควบคุมหน้ากากอนามัย และถุงมือสำหรับใช้ทางการแพทย์แล้ว ยังเห็นชอบให้ควบคุมตู้น้ำเย็น และเครื่องเล่นสนามสาธารณะ ทั้งชิงช้า กระดานลื่น ม้าหมุน และอุปกรณ์โยก เป็นสินค้าควบคุมด้วย

สำหรับตู้น้ำเย็น พบว่า มีการนำไปใช้กันอย่างแพร่หลายในสถานศึกษา และศูนย์พัฒนาการเรียนรู้เด็กก่อนวัยเรียน มีการนำไปติดตั้งโดยไม่ได้คำนึงถึงความปลอดภัย อาทิ อยู่ในบริเวณที่ชื้นแฉะ มีฝนสาดถึงและอยู่ในบริเวณที่ถูกแสงแดดเป็นประจำ ไม่มีการเชื่อมต่อสายดิน และไม่มีการติดตั้งระบบป้องกันไฟรั่ว จึงเป็นเหตุให้เด็กนักเรียนถูกไฟดูดเสียชีวิต ตามที่เป็นข่าวอยู่บ่อยครั้ง

ขณะที่ เครื่องเล่นสนามสาธารณะก็เช่นเดียวกัน สาเหตุหลักของการบาดเจ็บและเสียชีวิต มาจากเครื่องเล่นไม่ได้มาตรฐาน บอร์ด สมอ. จึงเห็นชอบให้ตู้น้ำเย็น และเครื่องเล่นสนามสาธารณะ ทั้งชิงช้า กระดานลื่น ม้าหมุน และอุปกรณ์โยก เป็นสินค้าควบคุม เพื่อควบคุมความเสี่ยงอันตราย ที่อาจเกิดขึ้นจากการจัดซื้อจัดจ้างสินค้า บริการ อุปกรณ์เครื่องเล่นสนามในโรงเรียนด้วย

1 1

ในส่วนของ มาตรฐานตู้น้ำเย็น มีข้อกำหนด ด้านความปลอดภัยที่สำคัญ คือ การควบคุมระบบการป้องกัน ไฟรั่ว และส่วนที่สัมผัสกับน้ำดื่มต้องไม่มีสารตะกั่วปนเปื้อน

ด้านมาตรฐานเครื่องเล่นสนามสาธารณะ มีข้อกำหนดด้านความปลอดภัย ที่สำคัญในหลาย ๆ ด้าน เช่น โครงสร้างต้องมีความแข็งแรง และมีความสมดุล ลักษณะของเครื่องเล่นแต่ละชนิด ต้องมีพื้นผิวเรียบ ไม่มีส่วนยื่นล้ำออกมา และมีวัสดุป้องกันขอบคม ที่อาจ ก่อให้เกิดอันตรายกับเด็ก ในระหว่างการเล่น ต้องไม่มีช่องว่าง หรือรู ที่อาจทำให้นิ้วเด็กติดได้ ความสูงของเครื่องเล่นจะต้องไม่เกินค่าที่กำหนด เพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดจากการตกกระแทก มือจับและที่วางเท้าต้องมีความแน่นหนา

วันชัย พนมชัย
วันชัย พนมชัย

ม้าหมุน จะต้องมีความเร็วในการหมุน เป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อป้องกันการหมุนเร็ว จนเกิดอันตราย เช่น ร่วงหล่นจากม้าหมุน รวมถึงวัสดุ หรือสีที่นำมาใช้จะต้องได้มาตรฐาน ไม่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้เล่น เป็นต้น

นอกจากนี้ ผู้ผลิตจะต้องจัดทำคำแนะนำขั้นตอน การติดตั้ง และรายการส่วนประกอบทั้งหมดอย่างชัดเจน และครอบคลุมความปลอดภัยอย่างถูกต้อง รวมทั้ง คู่มือการตรวจสอบ การบำรุงรักษา และคำแนะนำเรื่องการซ่อมแซม เพื่อลดความเสี่ยง ในการใช้งาน  หรือการติดตั้งผิดวิธี ทำให้เกิดอันตราย จากการใช้งานได้

บอร์ด สมอ. ยังได้เห็นชอบมาตรฐานอื่น ๆ อีกรวม 76 มาตรฐาน อาทิ มาตรฐานอุปกรณ์ป้องกันดวงตาและใบหน้า สำหรับป้องกันหยด และละอองของเหลว หรือเฟสชิลด์ ผ้าป้องกันแบคทีเรีย ยางล้อรถยนต์ และยางล้อจักรยานยนต์ เสื้อชูชีพ อาหารกระป๋อง หัวฝักบัวอาบน้ำ สายฝักบัวอาบน้ำ และเครื่องสำอางค์ เป็นต้น

อ่านข่าวเพิ่มเติม