ดูหนังออนไลน์
General

‘วราวุธ’ แนะจัดระบบ ‘สกายวอล์คเชียงคาน’ เตรียมรับนักท่องเที่ยว หลังโควิด

“วราวุธ”  ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมสกายวอล์คเชียงคาน จังหวัดเลย แนะพัฒนาระบบบริหารจัดการ เตรียมพร้อมรองรับประชาชน ที่จะเดินทางมาท่องเที่ยว หลังพ้นวิกฤติโควิด

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (ทส.) พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัด ทส. และคณะผู้บริหารของกระทรวง ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ที่สกายวอล์คเชียงคาน ซึ่งอยู่ในพื้นที่ป่าตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484

437793 1

พร้อมกันนี้ ยังสักการะพระพุทธนวมินทรมงคลลีลาทวินคราภิรักษ์ (พระใหญ่ภูคกงิ้ว) และให้คำแนะนำในการบริหารจัดการสถานที่ท่องเที่ยว ควบคู่ไปกับการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

437776

4378201

ทั้งนี้ สกายวอล์คเชียงคานแห่งนี้อยู่ในพื้นที่ป่า ซึ่งได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ ให้นำไปใช้ประโยชน์ เป็นแผ่นดินจุดแรกของภาคอีสาน ที่แม่นํ้าโขงไหลผ่าน โดยมีแม่นํ้าเหืองไหลมาบรรจบเป็นแนวพรมแดนธรรมชาติ กั้นระหว่าง ลาว กับ ไทย เกิดเป็นแม่น้ำ 2 สี ถือเป็นจุดที่สวยงามและมีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ มีการบริหารจัดการโดยตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เข้ามาบริหารเพื่อจะให้ชาวบ้านมีรายได้จากการท่องเที่ยว

437798

437795

ในโอกาสนี้ นายวราวุธ ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารจัดการการท่องเที่ยว โดยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นี้ ถือเป็นช่วงเวลาอันดี ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการ ควบคู่ไปกับการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้พร้อมรองรับประชาชน ที่จะเข้ามาภายหลังเปิดการท่องเที่ยว ซึ่งจะช่วยเพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชน เกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบยั่งยืน

437801

อ่านข่าวเพิ่มเติม