ดูหนังออนไลน์
General

‘วราวุธ’ ลงพื้นที่ ‘ป่าชุมชนหนองวัวซอ’ ย้ำความสำคัญ ‘รักษาป่า-น้ำ’

“วราวุธ” ตรวจงานป่าชุมชนหนองวัวซอ อุดรธานี ย้ำความสำคัญ ดูแลรักษาป่า และน้ำ

วันนี้ (15 ม.ค.) นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (ทส.) พร้อมด้วยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดทส. และคณะผู้บริหาร ทส. ลงพื้นที่มอบนโยบาย และแนวทางการบริหารจัดการป่าชุมชน พร้อมพบปะเครือข่ายป่าชุมชนหนองวัวซอ มอบหนังสือแสดงโครงการป่าชุมชน จำนวน 11 ชุมชน  โดยมีนายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ให้การต้อนรับ ณ โครงการปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ อ่างเก็บน้ำห้วยตาดข่า จังหวัดอุดรธานี

S 57393179 1

S 57393162

นายวราวุธ ได้กล่าวขอบคุณประชาชน ในชุมชนหนองวัวซอ ที่ร่วมมือกันดูแลพื้นที่ป่าชุมชน ทำให้พื้นที่โดยรอบมีความอุดมสมบูรณ์ และมีน้ำใช้สำหรับอุปโภคบริโภคและใช้ในการเกษตรตลอดปี เป็นไปตามพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ 9  ที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ด้านการอนุรักษ์ จัดการ ฟื้นฟูป่า ให้มีความสมบูรณ์เพิ่มขึ้น

S 57393164

S 57393157

S 57393159

นอกจากนี้ ยังจะช่วยให้เกิดการใช้ทรัพยากร และผลผลิตจากป่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อความมั่นคงของคนในชุมชน ได้เรียนรู้การอยู่อย่างสมดุลกับธรรมชาติ และดำรงชีพอยู่ได้อย่างมีความสุข และให้ทรัพยากรป่าไม้อยู่ร่วมกับคนไทยต่อไปตราบนานเท่านาน

S 57393185

S 57393184

อ่านข่าวเพิ่มเติม