General

น้ำท่วมใต้ วันนี้ 4 จังหวัดใต้ จมบาดาล กระทบแล้ว 51,078 ครัวเรือน

4 จังหวัดใต้ สงขลา ยะลา นราธิวาส ปัตตานี ท่วมหนัก กระทบ 31 อำเภอ 171 ตำบล 908 หมู่บ้าน 51,078 ครัวเรือน ปภ.ระดมความช่วยเหลือต่อเนื่อง

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงานอิทธิพลมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ พัดปกคลุมประเทศไทย และอ่าวไทย มีกำลังค่อนข้างแรง ประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำ บริเวณชายฝั่งสหพันธรัฐมาเลเซีย ทำให้บริเวณภาคใต้ตอนล่าง มีฝนตกหนักบางพื้นที่ ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำไหลหลาก ดินสไลด์ และวาตภัย

น้ำทวม

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 – ปัจจุบัน (9 มกราคม 2564 เวลา 06.00 น.) มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลัน น้ำไหลหลาก และดินสไลด์ในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ สงขลา ยะลา นราธิวาส และปัตตานี รวม 31 อำเภอ 171 ตำบล 908 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 51,078 ครัวเรือน มีผู้สูญหาย 1 ราย (สงขลา) บาดเจ็บ 2 ราย (สงขลา) ไม่มีผู้เสียชีวิต

สำหรับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม แบ่งเป็น พื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำไหลหลาก 4 จังหวัด รวม 30 อำเภอ 150 ตำบล 806 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 51,021 ครัวเรือน จุดอพยพ 7 จุด ผู้อพยพ 391 คน (นราธิวาส 3 จุด ยะลา 2 จุด สงขลา 2 จุด) ดังนี้

  • นราธิวาส น้ำไหลหลากในพื้นที่ 13 อำเภอ ได้แก่อำเภอศรีสาคร อำเภอบาเจาะ อำเภอระแงะ อำเภอสุไงปาดี อำเภอรือเสาะ อำเภอแว้ง อำเภอสุคิริน อำเภอเจาะไอร้อง อำเภอจะแนะ อำเภอสุไหงโก-ลก อำเภอเมืองนราธิวาส อำเภอยี่งอ และอำเภอตากใบ รวม 65 ตำบล 401 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 22,308 ครัวเรือน ระดับน้ำทรงตัว
  • ยะลา น้ำไหลหลากในพื้นที่ 7 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองยะลา อำเภอรามัน อำเภอยะหา อำเภอบันนังสตา อำเภอกรงปีนัง อำเภอธารโต และอำเภอเบตง รวม 50 ตำบล 246 หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 12,082 ครัวเรือน ระดับน้ำทรงตัว
  • สงขลา น้ำไหลหลากในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่อำเภอสะบ้าย้อย อำเภอนาทวี และอำเภอเทพา รวม 19 ตำบล 58 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 7,549 ครัวเรือน มีผู้บาดเจ็บ 2 ราย ระดับน้ำลดลง
  • ปัตตานี น้ำไหลหลากในพื้นที่ 7 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองปัตตานี อำเภอแม่ลาน อำเภอสายบุรี อำเภอหนองจิก อำเภอกะพ้อ อำเภอไม้แก่น และอำเภอยะรัง รวม 16 ตำบล 101 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 9,082 หมู่บ้าน ระดับน้ำทรงตัว

พื้นที่ได้รับผลกระทบจากดินสไลด์ 2 จังหวัด ได้แก่ ยะลา และนราธิวาส รวม 3 อำเภอ 7 ตำบล 22 หมู่บ้าน ไม่มีผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต ซึ่งสถานการณ์คลี่คลายแล้ว

ขณะที่ ปภ.ได้ร่วมกับจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยระดมเครื่องจักรกลและเครื่องสูบน้ำเข้าพื้นที่ เพื่อเร่งระบายน้ำ และให้การดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

นอกจากนี้ ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจพื้นที่ และประเมินความเสียหายเพื่อให้ความช่วยเหลือตามระเบียบต่อไป โดยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน สามารถแจ้งเหตุ และขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM รวมถึงสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo