ดูหนังออนไลน์
General

ผวาสร้างรถไฟความเร็วสูง กระทบมรดกโลก ‘อยุธยา’


คณะกรรมการมรดกโลก สั่งการรถไฟฯ ศึกษาความเหมาะสมสร้างสถานีรถไฟความเร็วสูงอยุธยา หวั่นกระทบพื้นที่มรดกโลก พร้อมเตรียมเสนอ “ศรีเทพ” ขึ้นทะเบียนมรดกโลก

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกโดยที่ประชุมได้ร่วมหารือในประเด็นสำคัญที่เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านมรดกโลกหลายประเด็น

โดยเฉพาะการพิจารณาผลกระทบในการก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าความเร็วสูงในบริเวณพื้นที่ให้แหล่งโบราณสถานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด แต่ยังคงไว้ซึ่งความสะดวกต่อการใช้งานของพี่น้องประชาชน โดยที่ประชุมให้มีมติเห็นชอบให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นผู้รับผิดชอบในการศึกษาให้เกิดความเหมาะสมต่อไป

นอกจากนี้ ยังได้มีการพิจารณาอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อเสนอขึ้นเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งใหม่ รวมถึงมีการพิจารณาคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในการดำรงตำแหน่งกรรมการมรดกโลกวาระปี พ.ศ.2561-2566 อีกด้วย

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่าจะมีคณะทำงานติดตามการดำเนินงาน เพื่อให้การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกต่าง ๆ นั้น จะให้เกิดผลกระทบต่อวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชนให้น้อยที่สุด

อ่านข่าวเพิ่มเติม :