ดูหนังออนไลน์
General

10 ธันวาคม ‘วันต่อต้านโรคมะเร็งแห่งชาติ’ ชวนคนไทยร่วมต้านภัยโรคมะเร็ง

10 ธันวาคม วันต่อต้านโรคมะเร็งแห่งชาติ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เชิญชวนคนไทยร่วมต้านภัยโรคมะเร็ง เผยสถิติพบโรคมะเร็งรายใหม่วันละ 336 คน

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรมศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดอาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2511 หน่วยงานของรัฐบาลในสังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จึงได้ถือเอาวันที่ 10 ธันวาคม วันต่อต้านโรคมะเร็งแห่งชาติ

มะเร็งปก

ปัจจุบัน มีสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และโรงพยาบาลมะเร็งภูมิภาค 7 แห่งทั่วประเทศของ กรมการแพทย์ เป็นหน่วยงานหลักที่ให้บริการ ด้านการตรวจ วินิจฉัย และรักษาโรคมะเร็ง

ปัจจุบันโรคมะเร็ง ถือเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญ ของประเทศไทย และมีแนวโน้มอัตราการเกิดโรคสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

จากสถิติพบว่า มีผู้ป่วยโรคมะเร็งรายใหม่ ถึงวันละ 336 คน หรือ 122,757 คนต่อปี โดยโรคมะเร็ง ที่พบมาก 5 อันดับแรกในคนไทย ได้แก่ มะเร็งตับและท่อน้ำดี มะเร็งปอด มะเร็งเต้านม มะเร็งลำไส้ใหญ่และ ทวารหนัก และมะเร็งปากมดลูก มีผู้เสียชีวิตวันละ 221 คน หรือคิดเป็น 80,665 คนต่อปี

ด้าน นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวเพิ่มเติมว่า แม้โรคมะเร็งจะเป็นโรคร้าย แต่ประชาชน สามารถปฏิบัติตน เพื่อป้องกัน และลดความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งได้ ด้วยการใช้หลักการ 5 ทำ 5 ไม่ ห่างไกลมะเร็ง ได้แก่

มะเร็ง1

  • ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
  • ทำจิตใจให้แจ่มใส ไม่เครียด
  • กินผักผลไม้
  • กินอาหารหลากหลาย
  • ตรวจร่างกายเป็นประจำ

ส่วน 5 ไม่ ได้แก่

  • ไม่สูบบุหรี่หรือสูดดม ควันบุหรี่
  • ไม่มั่วเซ็กซ์
  • ไม่ดื่มสุรา
  • ไม่ตากแดดจ้า
  • ไม่กินปลาน้ำจืดดิบ

มะเร็ง2

นอกจากนี้ ควรหมั่นสังเกตความผิดปกติของตนเองจาก 7 สัญญาณอันตรายโรคมะเร็ง ได้แก่

1. ระบบขับถ่าย ที่เปลี่ยนแปร

2. แผลที่ไม่รู้จักหาย

3. ร่างกายมีก้อนตุ่ม

4. กลุ้มใจเรื่องการกลืนกินอาหาร

5. ทวารทั้งหลายมีเลือดไหล

6. ไฝ หูด ที่เปลี่ยนไป

7. ไอ และ เสียงแหบ จนเรื้อรัง เป็นต้น

หากผู้ป่วยมีอาการผิดปกติเรื้อรัง ควรรีบปรึกษาแพทย์ และควรเข้ารับการตรวจสุขภาพ เพื่อค้นหาโรคมะเร็งระยะเริ่มแรกเป็นประจำ

อ่านข่าวเพิ่มเติม