ดูหนังออนไลน์
General

โต้เดือด!ไลน์กลุ่มนศ.-อาจารย์ ศิลปศาสตร์มธ.ยอม แต่งชุด’ไปรเวท’เข้าสอบ

กระแส “ไปรเวท” ลามมหาวิทยาลัย หลังกลุ่ม “นักเรียนเลว” เคลื่อนไหว ล่าสุดเกิดการโต้เถียงในไลน์กลุ่มระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จนในที่สุดต้องยอมตามนักศึกษาในการแต่งกายสุภาพเข้าสอบ

S 2719747

ผศ.ดร.ภาสพงศ์ ศรีพิจารย์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ทำบันทึกถึง คณาอาจารย์คณะศิลปศาสตร์ เรื่อง “การแต่งกายชุดสุภาพเข้าสอบปลายภาค 1/2563 มีใจความว่า

ตามที่อาจารย์และนักศึษาสอบถามเข้ามาว่า นักศึกษาสามารถแต่งกายชุดสุภาพเข้าสอบได้หรือไม่นั้น อ้างถึงคู่มือวินัยนักศึกษา หน้า 17-18 ว่าด้วยเรื่องระเบียบการสอบของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2549 “ข้อ 6 ในการสอบไล่หรือการสอบกลางภาค นักศึกษาต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้…(3) ต้องแต่กายเครื่องแบบนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ หรือ แต่งกายตามประกาศของมหาวิทยาลัยในกรณีคณะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นให้เป็นไปตามที่คณะกำหนด”

ดังนั้น เพื่อให้อาจารย์ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่คุมสอบ และนักศึกษามีแนวทางปฏิบัติเดียวกัน คณะศิลปศาสตร์จึงขอแจ้งว่า อนุญาตให้นักศึกษาแต่งกายชุดสุภาพเข้าสอบปลายภาค 1/63 ได้

อย่างไรก็ตาม ก่อนที่ผศ.ดร.ภาสพงศ์ จะทำบันทึกดังกล่าว ได้เกิดการโต้แย้งระหว่างอาจารย์กับนักศึกษาในกลุ่มไลน์ ซึ่งเป็นกลุ่มที่ตั้งขึ้นมาเพื่อประสานงานและสื่อสารกันระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา โดยมีประเด็นโต้แย้งดังต่อไปนี้

S 2719749 S 2719750 S 2719751 S 2719752 S 2719753 S 2719754 S 2719755 S 2719756 S 2719757 S 2719758 S 2719760 S 2719761 S 2719762 S 2719763 S 2719764 S 2719765 S 2719766 S 2719767 S 2719768 S 2719769 S 2719771

อ่านข่าวเพิ่มเติม :