General

ป่วยจากงาน ‘รักษาฟรี’ คลินิกโรคจากการทำงาน 117 แห่ง โรคอะไรบ้าง อ่านที่นี่

ป่วยจากงาน รักษาฟรี ประกันสังคมจัดให้ ป่วยจากงาน ตรวจรักษาฟรีที่ คลินิคโรคจากการทำงาน มีโรงพยาบาลเข้าร่วมโครงการ แล้ว 117 แห่ง

เพจเฟซบุ๊ก “ไทยคู่ฟ้า” ชวนคนทำงาน และมีสิทธิประกันสังคม ป่วยจากงาน รักษาฟรี โรคที่เกิดจากการทำงาน ในโครงการ คลินิคโรคจากการทำงาน ที่สำนักงานประกันสังคม จัดให้ ล่าสุด มีโรงพยาบาล เข้าร่วมโครงการแล้ว 117 แห่ง โดยระบุว่า

ป่วยจากงาน รักษาฟรี

“มาทำความรู้จักอีกหนึ่งบริการดี ๆ จากสำนักงานประกันสังคม กับโครงการ “คลินิคโรคจากการทำงาน” ที่จัดตั้งขึ้น เพื่อดูแลลูกจ้างที่เจ็บป่วย จากการทำงาน อย่างเป็นระบบ ทั้งการตรวจวินิจฉัยโรค รักษาพยาบาลตามมาตรฐาน ลดอุบัติเหตุจากการทำงาน และให้คำปรึกษาด้านชีวอนามัย

กรณีที่ลูกจ้างสงสัยว่า อาจเจ็บป่วยด้วยโรคที่อาจเกิดขึ้นขณะทำงาน หรือ เกิดหลังจากทำงานเป็นเวลานาน สามารถเข้ารับบริการตรวจวินิจฉัยเบื้องต้น ได้ที่ “คลินิกโรคจากการทำงาน” โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

สำหรับชนิดของโรคจากการทำงาน ประกอบด้วย

 • โรคที่เกิดขึ้นจาก สารเคมีต่าง ๆ
 • โรคที่เกิดขึ้นจาก สาเหตุทางกายภาพ
 • โรคที่เกิดขึ้นจาก สาเหตุชีวภาพ
 • โรคระบบหายใจ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการทำงาน
 • โรคผิวหนังที่เกิดขึ้น เนื่องจากการทำงาน
 • โรคระบบกล้ามเนื้อ และโครงสร้างกระดูก
 • โรคมะเร็ง ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการทำงาน
 • โรคอื่น ๆ ที่พิสูจน์ได้ว่าเกิดขึ้น เนื่องมาจากการทำงาน

ประกันสังคม55 700x982 1

ปัจจุบัน มีโรงพยาบาลเข้าร่วมโครงการนี้แล้ว 117 แห่ง สามารถให้บริการครอบคลุมลูกจ้างกว่า 11.7 ล้านคน และสถานประกอบการ 433,425 แห่ง

สามารถตรวจสอบรายชื่อ “คลินิกโรคจากการทำงาน” ได้ด้วยตนเอง ได้ที่ เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม https://www.sso.go.th/wpr/main/search_clinic/param/site/1 หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประกันสังคมทุกแห่ง หรือโทร. 1506

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โรงพยาบาลที่เข้าร่วม โครงการคลินิกโรคจากการทำงาน  117 แห่ง มีดังนี้

 • โครงการศูนย์โรคจากการทำงาน ของโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี 1 แห่ง
 • โรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลทั่วไป 110 แห่ง
 • โรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัย 6 แห่ง ได้แก่ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัด นครนายก, โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี, โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่, โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น, โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา และ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

กรณีที่ลูกจ้างสงสัยว่า เจ็บป่วย ด้วยโรคจากการทำงาน สามารถเข้าบริการตรวจวินิจฉัย ได้ที่ คลินิกโรคจากการทำงาน โดยขอให้นายจ้าง ยื่นแบบการประสบอันตราย (กท. 16) ที่ สำนักงานประกันสังคม กรุงเทพมหานคร พื้นที่ หรือ ในจังหวัดที่ประจำทำงาน เพื่อขอหนังสือ ส่งตัวไปยังโรงพยาบาล ที่ให้บริการ คลินิกโรคจากการทำงาน หรือ ติดต่อคลินิกฯ โดยตรง

กรณีของผู้ประกันตน ที่เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาล ที่ตนเองเลือกไว้ และ มีคลินิกโรคจากการทำงานสามารถเข้ารับบริการได้โดยตรงเช่นกัน

ทั้งนี้ โครงการคลินิกโรค จากการทำงาน จัดตั้งขึ้น เพื่อให้มีการดูแลลูกจ้าง ที่เจ็บป่วย ด้วยโรคที่เกิดจากการทำงาน อย่างเป็นระบบ กล่าวคือ ให้การตรวจรักษาวินิจฉัยโรค และ ให้การรักษาพยาบาล ที่มีมาตรฐาน การเฝ้าระวังป้องกัน และ ลดอุบัติเหตุ จากการทำงาน

นอกจากนี้ ยังให้คำปรึกษา และส่งเสริมงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน แก่สถานประกอบการไปถึง การสนับสนุนดำเนินการด้านการแพทย์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ. เงินทดแทน และ พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน โดย กองทุนเงินทดแทน

อ่านข่าวเพิ่มเติม