General

เปิดค่ายทหารทั่วประเทศ ให้ชาวนา ‘ตากข้าว’ แก้ปัญหาใช้ถนนจนเกิดดราม่า

เปิดค่ายทหาร ให้ชาวนาตากข้าว หลังชาวนาเร่งเก็บเกี่ยวหนีน้ำท่วม จนต้องไปตากข้าวพื้นที่ลานปูนตามวัด ถนน จนเกิดดราม่า ถูกรถเหยียบ ไฟไหม้

หลังจากชาวนาหลายพื้นที่ ต้องเร่งเก็บเกี่ยวข้าวหนีน้ำ จากปัญหาอุทกภัย จนชาวนาต้องนำข้าวไปตากไล่ความชื้น บนลานปูนซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะ ไม่ว่าจะเป็น วัด โรงเรียน จนถึงบนถนน และทำให้เกิดดราม่าตามมาบนโลกออนไลน์ เช่น รถเหยียบข้าวที่ตากไว้จนเสียหาย หรือถูกแอบเผาทำลาย นั้น

ข้าว 3

ล่าสุด พ.อ.หญิงศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า ตามที่เกิดอุทกภัยในช่วงที่ผ่านมาและพื้นที่นาถูกน้ำท่วมขังเป็นวงกว้าง ทำให้ชาวนาต้องเร่งเก็บเกี่ยวข้าวเปลือกแล้วนำมาตากลดความชื้นตามลานปูนของวัด โรงเรียน ถนนในหมู่บ้าน หากไม่เร่งตากข้าวเปลือกให้แห้งจะเสียหาย และได้เกิดปัญหามีลานปูนไม่เพียงพอต่อความเดือดร้อนนั้น

พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก มีความห่วงใย และต้องการลดผลกระทบให้กับชาวนา ที่ไม่มีพื้นที่เพียงพอ ในการตากข้าวเปลือกลดความชื้น ได้สั่งการให้หน่วยทหารทั่วประเทศ พิจารณาเปิดพื้นที่ในค่ายทหาร เพื่อให้ชาวนาใช้เป็นสถานที่ตากข้าวเปลือก เป็นการชั่วคราว ซึ่งจะช่วยเพิ่มพื้นที่ตากข้าวให้เพียงพอกับความต้องการของชาวนา ในแต่ละชุมชนจังหวัด

532837

นอกจากนี้ ยังได้มอบให้หน่วยทหารที่มีศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หรือมีโรงสีข้าวในพื้นที่ของหน่วย ได้เข้าช่วยประสาน ดำเนินการรับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกร นำมาตากและสีข้าว  ในโรงสีข้าวของหน่วยเพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนอีกทางหนึ่งด้วย โดยให้หน่วยทหารเร่งดำเนินการอย่างเร่งด่วน เพื่อให้ทันต่อความเดือดร้อนของเกษตรกรในขณะนี้

ที่ผ่านมา กองทัพบก ได้ส่งทหารเข้าช่วยเกษตรกรลงแขกเก็บเกี่ยว ข้าวในนาที่ถูกน้ำท่วม ในหลายพื้นที่ และหวังว่า การเปิดให้ใช้พื้นที่ค่ายทหารตากข้าวเปลือก จะช่วยรักษาคุณภาพของผลผลิต ทำให้ชาวนาสามารถนำไปจำหน่ายได้ในราคาดี เกษตกรมีรายได้ อันจะส่งผลดีต่อภาคเศรษฐกิจชุมชน และภาพรวมของประเทศได้ในช่วงนี้

กรณีที่เกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อน ในเรื่องดังกล่าว สามารถติดต่อประสานขอใช้พื้นที่ในค่ายทหารได้โดยตรง กับหน่วยทหารในแต่ละจังหวัด ซึ่งกองทัพบก ยินดีและพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชน อย่างเต็มกำลังความสามารถ

อ่านข่าวเพิ่มเติม