ดูหนังออนไลน์
General

ขีดเส้นตาย ‘ต่างด้าว’ ต้องขออนุญาตทำงาน ทำบัตรให้เสร็จภายใน 30 พ.ย.นี้


ขีดเส้นตาย ต่างด้าว ต้องขออนุญาตทำงาน ทำบัตรสีชมพู ให้เสร็จสิ้นภายใน 30 พฤศจิกายน 2563 โดยใบอนุญาตทำงานจะใช้ได้ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2565

นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดี กรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า นายจ้าง สถานประกอบการ ที่จ้างคนต่างด้าวที่ต้องดำเนินการตาม มติครม. เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562, วันที่ 24 มีนาคม 2563 และวันที่ 15 เมษายน 2563 ต้องดำเนินการขอใบอนุญาตทำงาน และ ทำบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรสีชมพู) โดย ขีดเส้นตาย ต่างด้าว ต้องทำให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 หากพ้นกำหนด คนต่างด้าวจะไม่สามารถอยู่ และทำงานต่อไปได้

ขีดเส้นตาย ต่างด้าว

ปัจจุบัน มีคนต่างด้าวที่ต้องดำเนินการตาม มติครม. วันที่ 20 สิงหาคม 2562 วันที่ 24 มีนาคม 2563 และวันที่ 15 เมษายน 2563 ยื่นบัญชีรายชื่อไว้ทั้งสิ้น จำนวน 1,266,351 คน ชำระค่าธรรมเนียมแล้ว จำนวน 1,173,276 คน

ในจำนวนนี้ ได้ดำเนินการขอรับใบอนุญาตทำงาน และทำบัตรประจำตัว คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยแล้วเสร็จ จำนวน 1,086,226 คน และ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 180,125 คน

ทั้งนี้ ใกล้สิ้นสุดระยะเวลา การขอรับใบอนุญาตทำงาน ของคนต่างด้าวแล้ว จึงขอเตือนให้นายจ้าง สถานประกอบการ รีบดำเนินการยื่นขอใบอนุญาตทำงาน ผ่านระบบออนไลน์ และติดต่อทำบัตรประจำตัว คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรสีชมพู) ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งใบอนุญาตทำงาน จะสามารถใช้ได้ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2565

สำหรับนายจ้าง สถานประกอบการ ที่จ้างคนต่างด้าว ที่ต้องดำเนินการตาม มติครม. ดังกล่าว และได้รับการอนุมัติคำขออนุญาตทำงาน (ตท.2) ในระบบออนไลน์ e-workpermit.doe.go.th เรียบร้อยแล้ว สามารถนัดคิว เพื่อทำบัตรประจำตัว คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรสีชมพู) ได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัด หรือ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 ตามที่ตั้งของสถานประกอบการ

แรงงานไทย
สุชาติ พรชัยวิเศษกุล

จากนั้น สามารถเข้าไปทำบัตรประจำตัวคน ซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรสีชมพู) ณ สำนักเขต สำหรับคนต่างด้าว ที่ทำงานในกรุงเทพมหานคร

สำหรับคนต่างด้าวที่ทำงานในจังหวัดอื่น สามารถเข้าไปดำเนินการได้ที่ ศูนย์บริหารการทะเบียนภาคจังหวัดสาขา หรือตามที่กรมการปกครองกำหนด

พร้อมย้ำว่า หากพ้นกำหนด คนต่างด้าวจะไม่สามารถอยู่ และทำงานต่อไปได้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ คนต่างด้าวทำงาน โดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน หรือทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิ จะทำได้ จะมีโทษปรับ 5,000 – 50,000 บาท และเมื่อชำระค่าปรับแล้ว คนต่างด้าว จะถูกผลักดัน ส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักร

ขณะเดียวกัน นายจ้างที่จ้างคนต่างด้าวทำงาน โดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน หรือ ทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิ จะทำได้ จะมีโทษปรับ 10,000-100,000 บาท ต่อคนต่างด้าวที่จ้างหนึ่งคน

หากกระทำผิดซ้ำ ต้องมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 50,000 – 200,000 บาท ต่อคนต่างด้าวที่จ้างหนึ่งคน หรือ ทั้งจำทั้งปรับ และห้ามจ้างคนต่างด้าวทำงานเป็นเวลา 3 ปี

ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัด ทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือที่ไลน์ @Service_Workpermit หรือที่ สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน

อ่านข่าวเพิ่มเติม