ดูหนังออนไลน์
General

สธ. เปิดเพิ่ม ‘หน่วยบริการปฐมภูมิ’ ตั้งเป้าปี 64 ครบ 2,500 หน่วย ดูแล 25 ล้านคน

สธ. เปิดเพิ่ม หน่วยบริการปฐมภูมิ ตั้งเป้าปี 2564 มีหน่วยบริการปฐมภูมิ ทั่วประเทศ 2,500 หน่วย รวมกทม. ดูแลประชาชน 25 ล้านคน พร้อมหมอประจำบ้าน

นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการ ระบบสุขภาพปฐมภูมิ ครั้งที่ 4/2563 ที่ประชุมมีมติให้ สธ. เปิดเพิ่ม หน่วยบริการปฐมภูมิ เพิ่มเป็น 2,500 หน่วยรวม กทม. ในปี 2564 จากปี 2563 ที่เปิดให้บริการเพิ่มเป็น 1,991 หน่วย ในพื้นที่ 12 เขตสุขภาพทั่วประเทศ

สธ. เปิดเพิ่ม หน่วยบริการปฐมภูมิ

ทั้งนี้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานกรรมการ ระบบสุขภาพปฐมภูมิ ได้ให้ความสำคัญกับ การขับเคลื่อน ระบบสุขภาพปฐมภูมิ ด้วยการยกระดับ ระบบสุขภาพปฐมภูมิ ให้เข้มแข็ง โดยคนไทยทุกคนจะต้องมี “หมอ 3 คน” เป็นหมอประจำตัว

สำหรับนโยบาย “คนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจำตัว 3 คน” โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

นโยบาย “คนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจำตัว 3 คน” ได้แก่

  • หมอประจำบ้าน (อสม.ระดับหมู่บ้าน) ซึ่ง อสม. 1 คนจะรับผิดชอบ 8-15 หลังคาเรือน
  • หมอสาธารณสุข (เจ้าหน้าที่สาธารณสุข/พยาบาลระดับตำบล) โดยบุคลากรสาธารณสุขระบบปฐมภูมิ (รพ.สต., หน่วยงานสาธารณสุข, เทศบาล, กทม.คลินิกอบอุ่น ฯลฯ) 1 คน รับผิดชอบประชาชน 1,250 คน หรือ 1-3 หมู่บ้าน และจะประสานการทำงานร่วมกับอสม.
  • หมอครอบครัว เป็นแพทย์ที่มีองค์ความรู้หรือจบด้านเวชศาสตร์ครอบครัว รับผิดชอบประชากร 1 คนต่อประชาชน 10,000 คน หรือ 1-3 ตำบล โดยหมอประจำตัวทั้ง 3 จะบูรณาการทำงานร่วมกันในการดูแล ให้ความรู้ ส่งเสริมสุขภาพ ให้ประชาชนในพื้นที่สามารถเข้าถึงระบบบริการสาธารณสุข มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและสานต่อแนวทาง “สร้าง นำซ่อม”
นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต 2
นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต

นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญ กับการพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิ เพื่อรองรับระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า (30 บาท รักษาทุกที่) ให้ประชาชน สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ ได้อย่างมีคุณภาพ ลดเหลื่อมล้ำ ของหน่วยบริการ

นายแพทย์เกียรติภูมิ กล่าวต่อว่า ในปี 2563 มีหน่วยบริการปฐมภูมิ และเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิใน 12 เขตสุขภาพ จำนวน 1,991 หน่วย ครอบคลุมประชาชน 19,626,529 คน คิดเป็น 29.26%

ส่วนเป้าหมายปี 2564 ที่จะมีหน่วยบริการปฐมภูมิ และเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ตาม พ.ร.บ.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562  จำนวน 2,500 หน่วย ครอบคลุมประชาชน 25 ล้านคน ที่จะได้รับการดูแล โดยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว และคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ (หมอ 3 คน)

นอกจากนี้ ยังมุ่งเพิ่มพูนความรู้ ให้กับผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมด้านสุขภาพ เช่น อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) อาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ (อสรจ.) ให้ได้รับการอบรมเพิ่มเติมระยะสั้น ด้านสุขภาพปฐมภูมิ ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญยิ่งขึ้น และทำหน้าที่สนับสนุน แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในการดูแลสุขภาพประชาชน ที่จะทำให้การทำงาน ในหน่วยปฐมภูมิ หรือการดูแลสุขภาพ มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

อ่านข่าวเพิ่มเติม