General

รัฐบาลจัดสวดมนต์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวง ร.5 พร้อมกันทั่วประเทศ


รัฐบาลจัดสวดมนต์ เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันสวรรคต ในหลวง ร.5 พร้อมกันทั่วประเทศ ตามมติ มหาเถรสมาคม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลจัดสวดมนต์ เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันสวรรคต ในหลวง ร.5  โดยตนได้มีข้อสั่งการ ไปยัง สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ให้ดำเนินการตามที่ มหาเถรสมาคม ได้มีมติที่ 543/2563 ในคราวประชุม ครั้งที่ 22/2563 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 กรณีการจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนา เนื่องใน วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563

รัฐบาลจัดสวดมนต์

มหาเถรสมาคม มีมติให้วัดทุกวัด ทั่วราชอาณาจักร และวัดไทย ในต่างประเทศ ดำเนินการจัด พิธีสวด พระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนา พร้อมกัน ในวันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

การจัดพิธี สวดพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนา เพื่อเป็นการแสดงออก ถึงความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลัก ของชาติ และถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ รวมถึง พระบรมวงศานุวงศ์ ทุกพระองค์ ของประเทศไทย

 • ส่วนกลาง กำหนดจัดพิธี ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร
 • ส่วนภูมิภาค กำหนดจัดพิธี ณ บริเวณหน้า ศาลากลางจังหวัด หรือสถานที่ ที่เหมาะสมในการจัด ทุกจังหวัด
 • ต่างประเทศ ให้กระทรวงการต่างประเทศ แจ้งสถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุล จัดพิธี ตามที่เห็นสมควร และเหมาะสม

สำหรับ บทสวด พระพุทธมนต์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563 ประกอบด้วย 11 บทสวด คือ

 • นะมะการ คาถา
 • บทไตรสรณคมน์
 • บทปัพพะโต ปะมะ คาถา
 • บทอะริยะธะนะ คาถา
 • บทขัดธรรม นิยมะสูตร
 • บทธัมมะนิยา สุตตัง
 • บทติลักขะณา ทิคาถา
 • บทปะฏิจจะ สะมุปปาทะปาฐะ
 • บทพุทธะ อุทานะ คาถา
 • บทภัทเทกะ รัตตะ คาถา
 • บทภะวะตุ สัพ

ทั้ง 11 บทสวดนี้ มีความหมาย เป็นการสอนใจ ประชาชน ให้มีสติ ให้ตั้งมั่น ในคุณงามความดี พิจารณาถึง ความไม่เที่ยง ของทุกสิ่ง ไม่ประมาท กับการใช้ชีวิต ก็จะสามารถ ดำรงชีวิต อยู่บนความถูกต้อง ตามทำนองครองธรรม

นอกจากนี้ ยังเป็นการอุทิศบุญกุศล ให้กับผู้วายชนม์ ให้ได้รับความสุขยิ่งๆ ขึ้นไป และขอคุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย อำนวยอวยพร ให้ประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า จงมีความสุข ความเจริญ มีความร่มเย็น และความสำเร็จ ในทุกประการ

ทั้งนี้ ขอเชิญชวน พุทธศาสนิกชน ทั่วประเทศ ร่วมพิธีสวด พระพุทธมนต์ และ เจริญจิตตภาวนา โดยพร้อมเพรียงกัน ในวันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ วัด หรือ สถานที่จัดพิธี ใกล้บ้าน

อ่านข่าวเพิ่มเติม