General

‘ในหลวง-พระราชินี’ เสด็จฯ พระราชทานเพลิงศพ ‘พ.อ.ประพัฒน์ จันทร์โอชา’


เมื่อเวลา 17.37 น. วันนี้ (22 ต.ค.) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ พ.อ.ประพัฒน์ จันทร์โอชา ป.ม. , ท.ช. ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

ในโอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จในการนี้ด้วย

403093 e1603371010991

เมื่อเสด็จถึงพลับพลาอิศริยาภรณ์ ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าฯ ประทับพระราชอาสน์ ที่มุขหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ พล.อ.ท.ภักดี แสง-ชูโต รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพระราชพิธี กราบบังคมทูลเบิก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผู้เป็นบุตร เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานผ้าไตรไปทอดถวายพระสงฆ์บังสุกุลที่โกศศพ พระสงฆ์บังสุกุลลงจากเมรุ

403092

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จขึ้นเมรุ ทรงหยิบกระทงข้าวตอกดอกไม้จากเจ้าพนักงานพระราชพิธีวางข้างโกศ ทรงยืนเมื่อกองเกียรติยศเป่าแตรนอน

เมื่อจบแตรนอนแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงหยิบธูปเทียนดอกไม้จันทน์จากเจ้าพนักงานพระราชพิธี ทรงจุดไฟที่ชนวนตำรวจวังชูถวาย พระราชทานเพลิง (ชาวพนักงานประโคม ปี่ กลองชนะ กองเกียรติยศบรรเลงเพลงเคารพ (เพลงมหาฤกษ์) และบรรเลงเพลงพญาโศก)

403094 e1603371019866

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จลงจากเมรุ ไปประทับพระราชอาสน์ที่มุขหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ ณ ที่เดิม

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จขึ้นเมรุ ทรงวางธูปเทียนดอกไม้จันทน์ส่วนพระองค์ เสด็จลงจากเมรุ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประทับพระราชอาสน์

403095 e1603371029490

สมควรแก่เวลา ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าฯ เสด็จลงจากพลับพลาอิศริยาภรณ์ (ทายาททูลเกล้าฯ ถวายของที่ระลึก) เสด็จฯ ไปประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

403091

อ่านข่าวเพิ่มเติม